ReKo — reklam och konsumtion i vår tid

Vi lärde oss massor om våra rättigheter
och skyldigheter,
vilket alla borde få
fakta om. Jag tror det var många som
behövde faktan. Jag tyckte iaf det var
väldigt intressant.
Och väldigt smart upplägg med frågesporten.

(Elevomdöme efter temat Ung Konsument)

Ungdomar nås idag av en oerhörd mängd reklam. Mediebruset är så stort att det är omöjligt att inte påverkas och reklamen finner ständigt nya vägar in i våra liv. För att som ung konsument kunna fatta väl genomtänkta beslut måste man förstå hur avsändaren arbetar i sin strävan att attrahera köpare.

Man måste också förstå att de val jag gör påverkar min omgivning och utvecklingen i stort. Vår ambition är att Malmös ungdomar ska bli än mer medvetna konsumenter genom att använda sina nyvunna kunskaper och insikter gällande konsumtion/livsstil och konsumenträtt.

Ett erbjudande ni inte får missa!

Vi erbjuder kostnadsfritt en meny med olika teman. Tips om i vilka ämnen du kan arbeta med dessa samt förslag på kombinationer hittar du här. Det står dig som lärare fritt att välja om du vill arbeta på egen hand med stöd av det material vi tillhandahåller eller om du vill boka oss.

Vem vänder vi oss till?

Vi erbjuder våra föreläsningar och vårt material till lärare och elever på gymnasiet och i grundskolans årskurs 5-9 i Malmö.

Barn och ungdomar i dessa åldrar utgör en attraktiv måltavla för reklam och marknadsföring.I många fall fungerar även ungdomar i den här åldern som vidareförmedlare av attityder och åsikter om produkter samt varumärken till både syskon, kompisar och föräldrar. På detta sätt vill vi, liksom reklammakarna, sprida informationen vidare via vår målgrupp.

Vill du boka en föreläsning?!

Kontakta oss om du har frågor, funderingar eller förslag. Likaså om du vill boka tid för föreläsning. Kontaktuppgifter finns längst upp till höger.