ReKo — reklam & konsumtion

Vi lärde oss massor om våra rättigheter och skyldigheter,
vilket alla borde få fakta om. Jag tror det var många som
behövde faktan. Jag tyckte i alla fall att f det var väldigt intressant.

(Elevomdöme efter temat Ung Konsument)

Ungdomar nås idag av en oerhörd mängd reklam. Mediebruset är så stort att det är omöjligt att inte påverkas och reklamen finner ständigt nya vägar in i våra liv. För att som ung konsument kunna fatta väl genomtänkta beslut måste man förstå hur avsändaren arbetar i sin strävan att attrahera köpare.

Man måste också förstå att de val jag gör påverkar min omgivning och utvecklingen i stort. Vår ambition är att Malmös ungdomar ska bli än mer medvetna konsumenter genom att använda sina nyvunna kunskaper och insikter gällande konsumtion/livsstil och konsumenträtt.

Ett erbjudande du inte får missa!

Vi erbjuder kostnadsfritt en meny med olika teman. Tips om i vilka ämnen du kan arbeta med dessa hittar du här. Det står dig som lärare fritt att välja om du vill arbeta på egen hand med stöd av det material vi tillhandahåller eller om du vill boka oss.

Vem vänder vi oss till?

Vi erbjuder våra föreläsningar och vårt material till lärare och elever i såväl grund- som gymnasieskolan i Malmö. För de allra yngsta har vi berättelsen om Lille Arne och jakten på lyckan och för de lite äldre eleverna finns flera olika teman att välja mellan.

Vill du boka en föreläsning?

Kontakta oss om du har frågor, funderingar eller förslag.
Likaså om du vill boka tid för föreläsning.

Senast ändrad: 2017-08-14 15:23