Lärvux

Lärvux vänder sig till dig som är i behov av särskilt stöd för att komma vidare i studier eller mot arbete.
Du kan också få stöd i dina studier när du läser SFI eller kommunal vuxenutbildning.

SUV - Särskild utbildning för vuxnaKomvux, SFI

Särskild utbildning för vuxna, SUV, är en del av Lärvux. Utbildningen vänder sig till dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

För dig som är antagen på kurs kan vi erbjuda särskilt stöd.

Du kan gå både orienteringskurs och annan kurs.

Du kan gå orienteringskurs.

Tryck här för mer information.Tryck här för mer information.

Senast ändrad: 2017-09-26 11:26