Resebidrag

Du som är folkbokförd i Malmö och går gymnasial utbildning kan ha rätt till gymnasiekort. Med gymnasial utbildning menas studier på kommunal eller fristående gymnasieskola, eller kommunal vuxenutbildning.

Villkor

  • Du kan få gymnasiekort t.o.m. vårterminen det år du fyller 20 år.
  • Gymnasiekort beviljas om du har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
  • Avståndet mellan folkbokföringsadress och skola är minst 6 kilometer enligt lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att ansvara för vissa elevresor.
  • Har du beviljats inackorderingsbidrag kan du inte få ett gymnasiekort om du inte har särskilda skäl att inackordera dig mer än 6 kilometer från skolan.

Avståndet mellan folkbokföringsadress och skolan mäts, enligt beslut i Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden, med hjälp av Skånetrafikens cykelreseplanerare.

Ansökan och kort för dig som till hösten går på:

Kommunal gymnasieskola i Malmö

Din skola mäter avståndet mellan din folkbokföringsadress och skolan. Har du rätt till gymnasiekort meddelas du detta av skolan och kvitterar ut ditt kort på skolan. Första skolveckan åker du enligt Skånetrafiken gratis.

Blir du av med ditt kort, flyttar eller byter skola måste du meddela din skola.

Fristående skola i eller utanför Malmö samt kommunal skola utanför Malmö, år 2 och 3

Du ska fylla i en ansökningsblankett och skicka till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. För att vara garanterad att få ditt busskort innan skolstart måste ansökan vara oss tillhanda senast den 30 juni 2014.

Lämnar du din ansökan senare än 30 juni 2014 kan vi inte garantera att du får ditt gymnasiekort före skolstart. Första skolveckan åker du däremot enligt Skånetrafiken gratis.

Fristående skola i eller utanför Malmö samt kommunal skola utanför Malmö, år 1:

Du ska fylla i en ansökningsblankett och skicka till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. För att vara garanterad att få ditt busskort innan skolstart måste ansökan vara oss tillhanda senast den 23 juli 2014.

Lämnar du din ansökan senare än 23 juli 2014 kan vi inte garantera att du får ditt gymnasiekort före skolstart. Första skolveckan åker du däremot enligt Skånetrafiken gratis.

Skola utanför Skåne och västra Blekinge

Du ska fylla i en ansökningsblankett och skicka till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. För att gymnasiekortet ska kunna lämnas ut krävs det att ansökningsblanketten är stämplad och underskriven av din skola.

Busskortet skickas per post

Fram till och med den 31 augusti 2014 skickas ditt busskort till din folkbokföringsadress, de lämnas inte ut på annat sätt.
Därefter kan du hämta ditt busskort i arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens reception (Storgatan 20).

Skyldighet att återlämna gymnasiekort

Du är skyldig att återlämna ditt gymnasiekort om du avbryter studierna, flyttar från Malmö kommun eller felaktigt tar emot gymnasiekort.

Om så inte sker kommer Malmö kommun att kräva tillbaka pengar för gymnasiekortet fr.o.m. det datum då du inte längre har rätt till gymnasiekortet. Meddela arbetsmarknads-, gymnasie-  och vuxenutbildningsförvaltningen snarast vid ändrade förhållanden.

Expeditionskostnad

Förlorade, skadade eller stulna kort och kort som saknar foto på terminsbevis, anmäls omgående till arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, där nya kort kan erhållas mot en avgift av 300 kr.

För att ett nytt gymnasiekort ska kunna lämnas ut krävs legitimation.
Saknar du legitimation ska vårdnadshavare följa med och legitimera sig.

Expeditionstider

Våra expeditionstider är mellan kl. 8.00-16.00.

För ytterligare information kontakta oss på telefon eller e-post (se Kontakta oss till höger).

Information om villkor för Jojo skola finns på www.skanetrafiken.se.

Ladda ner blankett och regler

Ansökningblanketten är ifyllnadsbar på datorn.  Den du söker heter Gymnasiekort och du hittar den under rubriken Utbildning. Till sidan med blanketter. 

Det går även bra att hämta blanketten i arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens reception (Storgatan 20).

Regler för resebidrag

Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag från din hemkommun kan du få om du studerar på en kommunal gymnasial utbildning på annan ort. Inackorderingsbidraget är en hjälp till kostnader för inackordering och hemresor.

För att ha rätt till inackorderingsbidrag ska du vara mottagen till gymnasieutbildning i första hand. Inom Skåne och västra Blekinge finns ett samverkansavtal som reglerar att alla elever får söka fritt och blir mottagna till kommunala gymnasieskolor i Skåne och västra Blekinge som sökande i första hand. Går du på en riksrekryterande gymnasieutbildning är du alltid mottagen i första hand. För gymnasieutbildning i kommuner utanför Skåne och västra Blekinge gäller speciella regler, se regelbladet för mer information.

Bidragsstorleken beror på avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan som ska vara minst 40 km. En förutsättning för att bidraget ska beviljas är att du är inackorderad på skolorten eller i dess närhet samt att du studerar heltid.

Inackorderingsbidrag utgår inte om busskort har beviljats. Du får bidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Inackorderingsbidrag från Centrala Studiestödsnämnden kan du få om du går på en fristående skola på en annan ort. Regler för beviljande av bidrag kan du hitta på www.csn.se

Ladda ner blankett och regler här:

Ansökningsblanketten är ifyllnadsbar på datorn. Den du söker heter Inackorderingsbidrag och du finner den under rubriken Utbildning. Till sidan med blanketter.

Regler för inackorderingsbidrag