Frivilligt socialt arbete

Malmö stad söker dig som vill göra en social insats för barn och vuxna med olika behov.

Ensamkommande barn

Engagera dig på olika sätt för ensamkommande barn och ungdomar.

God man

Sköt myndighetskontakter och ekonomi för barn eller vuxna som av olika skäl inte klarar det själva.

I Malmö möts vi

Träffa någon som just kommit till Sverige eller någon som bott här ett tag och utbyt språkliga och kulturella kompetenser med varandra.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Bli ett barns juridiska företrädare med ansvar för att barnets behov blir tillgodosedda.

Familjehem

Låt ett barn som saknar stöd och omsorg från sina föräldrar bli en del av din familj.

Kontaktfamilj och kontaktperson

Engagera dig i ett barn som behöver stöd och sociala kontakter.

Kontaktperson LSS

Umgås med en vuxen person med funktionsnedsättning runt åtta timmar i månaden.

Stödfamilj LSS

Ta emot ett barn med funktionsnedsättning i ditt hem cirka en helg i månaden.

Ungdomstjänst

Bli handledare på din arbetsplats för en ung person som dömts till ungdomstjänst. 

Hemlöshet

Vill du hjälpa hemlösa personer? Malmö stad samarbetar med flera frivilligorganisationer.

Cykla med äldre

Ta med en äldre person på en cykeltur! Ett samarbete mellan olika förvaltningar inom Malmö stad och frivilligorganisationen Cykling utan ålder.

Senast ändrad: 2017-11-17 11:42