Sorgenfriskolan

Sorgenfriskolan och elever

Foto: Ulla Alderin

Sorgenfriskolan är placerad i den norra delen av innerstaden. Skolan tar emot 420 elever från förskoleklass till årskurs nio.

Skolan har ett särskilt fokus på värdegrundsarbete. Skoldagen ska präglas av ett tillåtande klimat med stor respekt för varandras olikheter. Skolan har även stort fokus på att erbjuda en god lärandemiljö för eleverna. Det senaste året har skolan satsat särskilt på att utveckla matematikundervisningen. Läs mer om Sorgenfriskolan här.

Besök gärna även vår pedagogiska webbplats på sorgenfri.skola.malmo.se

Dela innehåll:

Kontakta oss

Sorgenfriskolan
Tel: 040 34 71 27
Fax: 040 34 71 20
Postadress
Sorgenfriskolan
Mariagatan 1
214 38 Malmö
Besöksadress
Mariagatan 1
Visa på karta

Telefon24
Anmäl frånvaro via telefon
0515-77 70 00

Frånvaroanmälan kan även göras på följande språk:
Engelska 0515-77 70 01
Arabiska 0515-77 70 02
Somaliska 0515-77 70 03
Pashto 0515-77 70 04
Albanska 0515-77 70 05