Spårväg i Malmö

Visionsbild på Davidshallsgatan

I Malmö behöver det göras kraftfulla satsningar på kollektivtrafiken. Den snabba befolkningsökningen kräver lösningar som är hållbara på lång sikt och som ger både ekonomiska, sociala och miljömässiga vinster. Fem års utredningar talar sitt tydliga språk: genom spårväg tar vi ytterligare ett steg mot ett miljöanpassat, säkert, bekvämt och tillgängligt transportsystem.

Vi vill göra det möjligt för fler människor att bo, arbeta och vistas i städerna och för dem att kunna ta del av de möjligheter för arbete, fritid och sociala nätverk som finns. Det, utan att tulla på kraven på smart resursanvändning och bra luftkvalitet, för oss som vistas här idag och för kommande generationer.

En attraktiv och effektiv kollektivtrafik är ett verktyg för detta. Visionen för spårvägen är att ge en grön och attraktiv stad att mötas och växa i. Arbetet med spårvägsplaneringen ingår i en större satsning för att rusta kollektivtrafiken för framtidens krav. År 2009 antog kommunstyrelsen en strategi för genomförande av spårväg i staden.

Projektet står redo att gå in i en ny fas av fördjupad utredning som handlar om detajplaner, förprojektering m.m. Om planeringen fortsätter kan Malmös första etapp av en modern spårväg tas i drift inom sex år.

Tidigare utredningar om Framtidens kollektivtrafik 2007-2010

Läs om tidigare utredningar om spårväg på sidan Rapporter och utredningar.

Spårväg etapp 1

I vår förstudie och planprogram har vi utrett förutsättningar för och möjligheter och svårigheter med spårväg i de högst prioriterade stråken Västra Hamnen-Lindängen och Västra Hamnen-Rosengård. Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden har godkänt planerna i december 2013.

Du kan läsa kortrapporten Spårväg i Malmö som sammanfattar planeringen på ett lättläst sätt. (Notera dock att samrådstiden är slut, så du kan inte lämna synpunkter på förstudien/planprogrammet.)
Ladda ner kortrapporten här (pdf, 23 MB)

Läs Spårväg etapp 1 - Förstudie och planprogram (pp 6036).
Ladda ner handlingen här (pdf, 54 MB)

Inkomna synpunkter under samrådet under 2013 har sammanställts i en samrådsredogörelse.
Ladda ner samrådsredogörelsen här (pdf, 1 MB)

Vi har genomfört en åtgärdsvalsstudie för spårvägsstråken.
Ladda ner åtgärdsvalsstudien här (pdf, 4 MB)

Fråga oss

Har du några frågor om spårväg i Malmö i allmänhet, eller om förstudien/planprogrammet? Vi har samlat de vanligaste frågorna på en egen sida - Frågor & svar - där du kan gå in och läsa de svar som redan finns. Du har givetvis möjlighet att kontakta oss med frågor om du trots det inte hittar svar. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Läget just nu

(170602) Statusuppdatering
På grund av att det inte gått att nå en politisk överenskommelse bl.a. med Region Skåne har den planerade satsningen på spårväg i ett stråk utgått ur Sverigeförhandlingen och ur dess paket av åtgärder för storstaden Malmö. Det innebär att spårvägsprojektet i nuvarande form inte har några aktiviteter. Planeringen för och finansieringen av spårväg får göras på andra sätt. Förutsättningen är, nu som tidigare, att spårväg är aktuellt på längre sikt på vissa linjer, såsom anges i bland annat stadens översiktsplan.
Om storstadspaketet

(161221) Förhandling in i 2017
I den pågående Sverigeförhandlingen diskuteras en spårvägslinje Centrum-Lindängen-Hyllie, tillsammans med andra stora kollektivtrafik- och cykelsatsningar i Malmö. Förhandlingarna kommer att fortsätta in på det nya året.
Till nyhetsbrev från Sverigeförhandlingen

(160513) Skanska bygger spårvägen i Lund
Lunds kommuns tekniska nämnd har tagit ett tilldelningsbeslut att utse Skanska Sverige AB som vinnare i upphandlingen av entreprenaden ”Nybyggnation av spårväg mellan Lund C och ESS”. Entreprenaden omfattar projektering och byggande av spårvägsinfrastrukturen.
Till pressmeddelande från Lunds kommun

 

Tidigare nyheter

Till tidigare nyheter om spårvägsprojektet

Läs mer

Varför spårväg?
Här kan du läsa om motiven för Malmö stads spårvägssatsning.

Frågor och svar
Vi har samlat de vanligaste frågorna om spårväg, och svaren på dem.

Andra projekt inom Framtidens kollektivtrafik
Spårvägsprojektet är en del i ett större sammanhang. Fler satsningar genomförs och utreds parallellt med spårväg. Flera trafikslag har olika roller i kollektivtrafikfamiljen. Och alla är viktiga pusselbitar i Malmös framtid.

Broschyr om framtidens kollektivtrafik

Tillsammans för
Spårvagnar i Skåne
Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad och Region Skåne samverkar för att etablera spårväg i vår region. Läs mer om samarbetet på projektkontorets egen sida.

Spårvagnsstäderna
Malmö stad är medlem i Spårvagnsstäderna, en nationell förening vars medlemmar arbetar med erfarenhetsutbyte och för att det ska bli enklare och billigare att bygga spårvägar.

Vi arbetar för en hållbar jämställdhet
Visste du att jämställdhet är en viktig aspekt av en framtida spårvägssatsning? Inom Framtidens kollektivtrafik fick vi pengar från Sveriges kommuner och landsting för att arbeta med jämställdhet mellan kvinnor och män.

Senast ändrad: 2017-06-07 15:50