Välkomna till Trafiksäkra skolan!

Malmö stads gatukontor har i många år arbetat med trafikinformation till skolorna. På Trafiksäkra skolans sidor presenteras fakta, material, aktiviteter och erbjudanden — allt för att underlätta för lärarna. Nu är dessutom trafikundervisning en obligatorisk del i läroplanen.

Trafiken finns ständigt omkring oss, den kommer inte att försvinna från gatorna. Därför måste vi hjälpa våra barn att förhålla sig till den och ge dem verktyg för att hantera olika situationer. Trafikträning är att lära barnen (tillsammans med vuxna) hur man agerar i trafiken. Då får vi mer självständiga barn som på egen hand klarar av att ta sig till och från olika målpunkter.

Vänliga skolvägar

Vänliga skolvägar är de vi går, cyklar eller åker kollektivt på. Att gå eller cykla till skolan gör barn piggare och friskare samtidigt som det är bra för miljön och säkerheten runt omkring skolan.

Gatukontoret arbetar för att barn i Malmö stad ska ha en så säker, trygg och hälsosam trafikmiljö som möjligt. Ett bra sätt att bidra till lugnare och tryggare trafikmiljö är att gå eller cykla med barnen till skolan i stället för att skjutsa med bil.

Trafiktema i klassen

Vi på gatukontoret blir jätteglada om skolor och klasser hör av sig till oss och berättar om hur de har jobbat med trafik. Här presenterar vi en klass som jobbat hårt under hösten:

- "Vi vuxna har mycket att lära oss av kloka barn. I klassen har varit fantastiska diskussioner om trafiken och hur vi kan förbättra trafiksituationen", säger Eeva Kalthoff, lärare i Alfa 1 på Geijersskolan.

Under hösten har barnen jobbat med trafiktema och bland annat tipsat varandra om hur man kan påverka föräldrarna att bli mer trafikmedvetna. En stor karta över närområdet har barnen själva tillverkat och märkt ut var de bor. Samtidigt har de jobbat med vägmärken, reflexer, och säker cykling. Att man kan köra buss på gamla äppelskruttar och att det därför är viktigt att återvinna matavfall, har varit en annan del av temat.

Barnen i klass Alfa 1 på Geijerskolan med trafiktröjor från gatukontoret

Barnen i klass Alfa 1 på Geijerskolan med trafiktröjor från gatukontoret

Klassen har också deltagit i Trafikkalenderns ”Gå och cykla till
skolan”-utmaning. Under två veckor har alla gjort sitt allra bästa för
att inte åka bil till skolan, något som resulterade i två bra saker:
Dels att många har fortsatt med vänliga resor till och från skolan, dels
att Alfa 1 blev bästa klass på Geijersskolan! Detta betydde i sin tur
att de vann 2.000 kr att göra något roligt för. GRATTIS!

En av texterna som barnen skrivit

Tummen upp!

Titta på Tummen upp! filmen

Länk till Traffic Rules

Utmana dig själv och kompisarna på sajten Traffic rules! Här kan ni spela memory, delta i frågesport eller se på filmer om vad man måste känna till om trafiken.
Klicka på loggan för att komma till sajten!