UngBo

Idag saknar 289 000 unga i Sverige egen bostad. Så borde det inte vara. UngBo är ett kommunikations-projekt initierat av Malmö stad i samarbete med byggbranschen för att väcka debatt om bostadsbristen bland unga.

Med en idétävling, arkitekttävling och genomförandet av Sveriges första boutställning för unga har man samlat bostadsmarknadens aktörer för att ta ett gemensamt ansvar för ett ökat byggande med unga som målgrupp. I den webbaserade idétävlingen har unga mellan 18 och 30 år fått skicka in förslag på hur de vill bo i framtiden och komma med idéer på hur man kan lösa bostadsbristen. På så vis har projektet skapat en ny form av medborgarinvolvering där unga får delta i stadsutvecklingen på sina egna villkor och utan krav på förkunskaper. Med UngBo har en process kickats igång och med projektet har vi ett kunskapskapital att förvalta.

UngBo:s boutställning för unga utmynnade i ett UngBo-initiativ. Initiativet stipulerar ett antal ansvarstaganden som bostadsmarknadens olika aktörer kan ta enskilt och/eller gemensamt, för att bidra till att det byggs fler bostäder för unga. Förhoppningen är att initiativet ska dra igång maskineriet och sätta press på den nationella bostadspolitiken så att fler kommuner väljer att följa i Malmö stads fotspår.

Strax efter boutställningen utlyste UngBo en markanvisningstävling med fokus på bostäder till unga. Tävlingsbidragen skulle utgå från de förslag, koncept och idéer som inkommit i UngBo:s idétävling, som på flera sätt utmanar rådande byggregler och byggnormer. ByggVesta korades som vinnare. Detta betyder att 11 stycken lägenheter kommer byggas på Spårvägen i Norra Sorgenfri i Malmö. Prisvärda lägenheter med fokus på social och miljömässig hållbarhet – precis i Ungbo:s anda!

Vem står bakom UngBo

UngBo 12 är ett uppdrag initierat av Kommunstyrelsen i Malmö och drivs av Malmö stad, genom Stadsbyggnadskontoret i samarbete med ett antal samarbetspartners, företrädelsevis företag involverade i bostadssektorn.