URBACT Sverige - Nationell spridningspunkt

Nyheter

De nya URBACT III-nätverken i startgroparna

De 21 nya URBACT-nätverken kompletterar sina nätverk med fler partners under de kommande veckorna. Alla städer som är intresserade av att delta i ett av de beviljade nätverken gällande aktionsplanering inom URBACT kan kontakta projektsamordnare från den stad som leder nätverket (se lista över 21 nätverk och kontaktuppgifter). Ytterligare ansökningsomgångar lanseras under nästa år, en första utlysningen gällande skapandet av "Genomförandenätverk", som kommer att stödja städerna med genomförandet av integrerade urbana strategier, planeras till mars 2016. Läs hela artikeln här

De första nya URBACT III nätverken har beviljats

21 nya URBACT - nätverk beviljades av URBACT:s Övervakningskommitté den 11 september. Gävle, Stockholm och Södertälje är partners i 3 av dessa nätverk. Alla de beviljade nätverken inleder nu en första fas då de stärker nätverken med fler partners och utvecklar ansökan. Det kan finnas möjlighet för andra svenska kommuner, städer och regioner att ansluta sig till något av de beviljade nätverken men då måste direktkontakt tas med koordinatorn för respektive nätverk. Mer information om de 21 beviljade nätverken, vad de handlar om, vilka städer som deltar och information om vem som är koordinator finns på denna länk.

Nyhetsbrev juni 2015 - nu också på svenska

I nyhetsbrevet från juni 2015 kan du läsa om  

  • URBACTS workstreams för kapitalisering
  • Ungdomar och jobb i Europas städer
  • Växande frigående tjänstemän   

Läs Nyhetsbrevet här

Nyhetsbrev mars 2015 - nu också på svenska

I nyhetsbrevet från mars 2015 kan du läsa om:

  • URBACT III:s första utlysning gällande nya nätverk
  • Kvinnligt ledarskap på stadsnivå
  • Från bloggen: Bottom up regeneration och co-working

Läs nyhetsbrevet här

Är du intresserad av att tillhandahålla nätverken inom URBACT din expertis ? Ansök nu!
Utlysningen för att inrätta en URBACT III pool av experter är nu öppen. De experter som antagits inom ramen för denna utlysning kommer att ingå i en pool av Urbactexperter och kan ge stöd till godkända Urbactnätverk. Utlysningen kommer att vara öppen under hela URBACT III - programmet (till 2020) De experter som ansöker kan lämna in ansökan när som helst under denna period. 

Riktlinjerna gällande inbjudan att ansöka, ansökningsblanketten samt flera nyttiga dokument finns HÄR.

Första utlysning gällande URBACT III "Action Planning"-nätverk är nu öppen. (30/3-16/6-2015)

Det huvudsakliga syftet med "Action Planning"-nätverk är att förbättra kapaciteten hos europeiska städer för att lyckas med hållbar stadspolitik men också mer specifikt att öka förmågan att utforma integrerade strategier för hållbar stadsutveckling. All information om ansökningsomgången och hur man ansöker finns samlat här.

En Partnermarknad är tillgänglig för potentiella sökande för att leta efter partners och projektidéer. Oavsett om du har en projektidé och söker partners, eller helt enkelt vill deltaga i en ansökan gällande en specifik fråga var vänlig att använda formuläret här

En utlysning gällande URBACTexperter för att stödja nätverken i att utforma och genomföra inlärningsaktiviteter kommer att öppnas inom kort.  

Tidsfrist för ansökningar via nätet är den 16:e juni 2015 - 15.00 CET.

URBACT:s stadsfestival i Riga 6-8 maj 2015
Stadsfestivalens hemsida är nu öppen för registrering.
Se programmet och registrera dig  här

På stadsfestivalen presenteras det senaste gällande stadsutveckling att med möjligheter att skapa kontakter med de urbana agendorna i Europa och runt om i världen. Det ger dig möjlighet att träffa över 400 kollegor verksamma inom området. Genom att uppmärksamma resultaten från URBACT II, de nätverk som skapats och den kunskap som producerats kommer festivalen att ange tonen för URBACT III och de nya funktioner och aktiviteter som planeras för 2014-2020. Deltagarna på stadsfestivalen kommer att kunna bygga sin egen festival och stadsupplevelse genom att välja ur en meny av aktiviteter. Följ också och deltag i vad som händer kring stadsfestivalen i Riga via hashtag  #URBACTFest

URBACT III lanserades 16/3 i Bryssel. Under news & events på www.urbact.eu kan man se web-utsändningen från lanseringen.

URBACT-nätverkets slutkonferenser
Under februari-april 2015 genomförs slutkonferenserna efter tre års arbete för alla de pågående URBACT-nätverken. Information kring de olika nätverken, slutkonferenserna, slutrapporter m.m. kan man ta del av efterhand via www.urbact.eu. Malmö har deltagit i nätverket CSI Europe. Under konferensen i Riga den 6-8 maj kommer nätverkens resultat att synliggöras på olika sätt.

Ny europeisk URBACT-hemsida för URBACT III
I februari lanserades den nya europeiska hemsidan för URBACT III med samma adress som tidigare www.urbact.eu  Där kommer i mitten av mars de första utlysningarna gällande de nya URBACT-nätverken att presenteras. Där kommer det också att finnas en databas där städer kan presentera sina idéer och söka partners.

Nyhetsbrev december 2014 
-Välkommen till URBACT:s stadsfestival i Riga 6-8 Maj
-Livsmedelsrelaterade initiativ för hållbar lokal utveckling
-Det bästa från Bloggen: kapacitetsuppbyggnad i centrum
Läs nyhetsbrevet här

URBACT  November  2014
Läs om vilka som kan ta del av det nya URBACT III-programmet, hur URBACT stärker länkarna mellan de fyra interregionala programmen och om hur URBACT medverkar till att förnya gamla marknadsplatser. Läs nyhetsbrevet här

Dokumentation från URBACT III
Nu finns presentationerna från den nationella infodagen 18/11 gällande URBACT III tillgängliga. Läs mer här

URBACT III
En kort sammanfattning om URBACT III finns nu tillgänglig på svenska. Ladda ner den här

Läs URBACT Tribune 2014
Här presenteras de första resultaten relaterat till fyra urbana utmaningar som identifierats av URBACT-städer och medlemsstater i URBACT:s Europeiska övervakningskommitté. Läs mer om nya urbana ekonomier,  vad städer kan göra för att skapa arbete för ungdomar, social innovation och hållbar förnyelse i städer. Läs URBACT Tribune 2014 här

Konferens om hållbar stadsutveckling genom EU-initiativ och program
Den 18 november 2014 hölls en konferens om EU:s urbana agenda och möjligheter till projekt som stödjer hållbar stadsutveckling inom ramen för sammanhållningspolitiken 2014-2020. Se hela programmet här: Program

Verktygslåda

URBACTs   "verktygslåda"  för lokalt utvecklingsarbete i städer finns nu också på svenska. Den riktar sig till er som arbetar med lokala stödgrupper inom URBACT men också till er som arbetar i andra sammanhang med partnerskapsarbete där många olika intressenter möts. Här är verktygslådan som pdf.

Sveriges Kommuner och Landsting
Tillväxtverket

URBACT 1

Under 2004-2006 drev Malmö det tematiska nätverket "Young People - from Exclusion to Inclusion". Läs mer här.

Facebook