Vägledningscentrum

Ord
Vägledningscentrum på Facebook

Aktuellt

Vägledningscentrum

Alla vuxna Malmöbor är välkomna till Vägledningscentrum för ett eller flera individuella samtal med kunniga studie- och yrkesvägledare inför studie- och/eller yrkesval eller under pågående studier.

På Föreningsgatan 7A kan du bland annat:

  • Inventera dina kompetenser och färdigheter, göra upp en studie- och handlingsplan och diskutera mål för dina studier med en studie- och yrkesvägledare. Läs mer om vägledningssamtal här.

  • Sammanställa dina betyg inför slutbetyg/examensbevis tillsammans med studie- och yrkesvägledare. Läs mer om slutbetyg/examensbevis här.

  • Delta i Vägledningsworkshops för att i grupp arbeta med specifikt tema/ämne för att exempelvis förstärka ditt beslutsfattande eller för att få nya perspektiv på din situation. Lär mer om våra workhops här.

  • Träffa och ställa frågor till studievägledare/representanter från folkhögskolor i Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola. Läs om aktuella datum här.

  • Delta i genomgång av Karriärpaketet för att få inspiration till och jobba vidare kring vilka yrken/ yrkesområden som kan passa dig. Läs mer om Karriärpaketet här

  • Få information om och diskutera möjlighet för validering (på gymnasienivå). Att validera innebär att synliggöra och dokumentera kunskap som man fått genom arbete och/eller utbildning i Sverige och/eller utomlands. Läs mer om validering här. Vår utredning visar att det lönar sig att göra en validering!  Läs mer om utredningen här.

  • Sammanställa dina erfarenheter på ett djupgående och detaljerat sätt i en digital Meritportfölj. Sammanställningen av tidigare arbeten, praktik, språkkunskaper och intressen kan hjälpa dig när du söker arbete, validering och reell kompetens med mera. Läs mer om Meritportfölj här.