Vägledningscentrum

Ord

Aktuellt

  • Fredagen den 5 juni öppnar vi kl.13.00 pga fortbildning
  • Onsdagen 10 juni stänger vi kl.12.00 pga fortbildning.


Workshop på Vägledningscentrum

Workshop är en träff för en grupp personer där man tillsammans diskuterar och arbetar med ett specifikt tema/ämne för att nå ett mål. Under träffarna får du möjlighet att arbeta med det som du behöver fördjupa dig inom för att kunna fatta välgrundade beslut. Att delta i en vägledningsworkshop kan vara aktuellt för dig som till exempel står inför en förändring, som inte vet vilken riktning du ska ta eller som känner att du behöver få nya perspektiv på din situation.

Låter detta intressant, läs mer här


Träffa representanter från folkhögskolor, Malmö högskola och Lunds universitet på Vägledningscentrum.

  • Läs mer här
  • Den 19 maj har Lunds vägledare fått förhinder och du kan träffa dem nästa gång den 2 juni.
  • Malmö högskola kommer att var hos den 15 juni istället för den 8juni.


Ändringar gällande slutbetyg
Tisdagen den 12 maj informerade Skolverket att regeringen har förlängt övergångsbestämmelser om slutbetyg. De övergångsbestämmelser som tidigare skulle gälla till den 1 juli i år är nu förlängda fram till 1 januari 2017.
Du som endast har läst gymnasiekurser från juli 2012 och framåt är inte berörd av denna förändring. Du fortsätter att läsa enligt din studieplan mot en examen.
Detta berör dig som nu läser mot ett slutbetyg och behöver mer tid på dig.
Detta berör även dig som har ändrat din studieplanering från slutbetyg till att läsa mot en examen på grund av tidsbrist och blir missgynnad av detta.
Du är välkommen in till Vägledningscentrum för att studieplanera tillsammans med en studie- och yrkesvägledare.