Vägledningscentrum

Ord
Vägledningscentrum på Facebook

Viktig information till dig som studerar på komvux:

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning får utfärdas fram till och med den 1 juli 2020. Tidigare regler innebar att möjligheten att utfärda slutbetyg från sådan utbildning upphör den 1 januari 2017. Mer information om beslutet här. Påverkar detta din studieplanering? Kontakta eller besök gärna oss på Vägledningscentrum!

Vägledningscentrum

På Föreningsgatan 7A kan du bland annat:

  • Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare inventera dina kompetenser och färdigheter, göra upp en studie- och handlingsplan och diskutera mål för dina studier.
  • Sammanställa dina betyg inför slutbetyg/examensbevis tillsammans med studie- och yrkesvägledare.
  • Delta i Vägledningsworkshops för att i grupp arbeta med specifikt tema/ämne för att exempelvis förstärka ditt beslutsfattande eller för att få nya perspektiv på din situation.
  • Träffa och ställa frågor till studievägledare/representanter från folkhögskolor i Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola.
  • Delta i genomgång av Karriärpaketet för att få inspiration till och jobba vidare kring vilka yrken/ yrkesområden som kan passa dig.
  • Få information om och diskutera möjlighet för validering (på gymnasienivå). Att validera innebär att synliggöra och dokumentera kunskap som man fått genom arbete och/eller utbildning i Sverige och/eller utomlands. 
  • Sammanställa dina erfarenheter; arbete, praktik, språkkunskaper och intressen, på ett djupgående och detaljerat sätt i en digital Meritportfölj.
  • För dig som är nyanländ kan du göra anmälan till svenska för invandrare (sfi) på Föreningsgatan 9.