Vägledningscentrum

Ord
Vägledningscentrum på Facebook

Vägledningscentrum är en kommungemensam verksamhet som erbjuder neutral och obunden studie- och yrkesvägledning till alla vuxna Malmöbor, inför studie- och/eller yrkesval och under pågående studier. Vägledningscentrum kan även bistå dig som är arbetssökande med hjälp att höja din kompetens eller göra nya medvetna yrkesval.

Aktuellt

Från och med måndagen den 23 november har Vägledningscentrum nya öppettider.

Läs mer här

Träffa skolor på Vägledningscentrum

Nu har du möjlighet att träffa studievägledare/representanter från folkhögskolor i Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola på Vägledningscentrum. Då kan ställa frågor om utbildningar samt hur det praktiskt fungerar att studera på skolan.

OBS! Lunds universitet informerar på Vägledningscentrum måndagen 30/11 istället för 1/12.

Läs mer här.

Karriärpaketet

Vill du få inspiration till och jobba vidare kring vilka yrken/yrkesområden som kan passa dig? Då är du välkommen att delta i Karriärpaketet. Läs mer här

Workshops på Vägledningscentrum

Att delta i en vägledningsworkshop kan vara aktuellt för dig som till exempel står inför en förändring, som inte vet vilken riktning du ska ta eller som känner att du behöver få nya perspektiv på din  situation. Workshop är en träff för en grupp personer där man tillsammans diskuterar och arbetar med ett specifikt tema/ämne för att nå ett mål. Under träffarna får du möjlighet att arbeta med det som du behöver fördjupa dig inom för att kunna fatta välgrundade beslut.

Låter detta intressant kan du läsa mer här.

Det lönar sig att göra en validering!

Läs mer om resultatet här