Vägledningscentrum

Ord

Aktuellt

16/10 öppnar vi kl.11.00 pga fortbildning.

Träffa skolor på Vägledningscentrum

Nu har du möjlighet att träffa studievägledare/representanter från folkhögskolor i Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola på Vägledningscentrum. Då kan ställa frågor om utbildningar samt hur det praktiskt fungerar att studera på skolan.

Läs mer här.

Workshops på Vägledningscentrum

Workshop är en träff för en grupp personer där man tillsammans diskuterar och arbetar med ett specifikt tema/ämne för att nå ett mål. Under träffarna får du möjlighet att arbeta med det som du behöver fördjupa dig inom för att kunna fatta välgrundade beslut. Att delta i en vägledningsworkshop kan vara aktuellt för dig som till exempel står inför en förändring, som inte vet vilken riktning du ska ta eller som känner att du behöver få nya perspektiv på din situation.

Låter detta intressant kan du läsa mer här.

Det lönar sig att göra en validering!

Läs mer om resultatet här