Vägledningscentrum

Ord
Vägledningscentrum på Facebook

AKTUELLT

Träffa skolrepresentanter:

Nu har du åter möjlighet att ställa frågor till skolrepresentanter på Vägledningscentrum:

 • Tisdag 30 augusti 13-16 kommer Malmö högskola
 • Tisdag 6 september 13-16 kommer Skånes folkhögskolor
 • Torsdag 15 september 10-12 kommer Lunds universitet

För mer information och fler tillfällen läs mer här

Delta i vägledningsworkshops:

Nu finns det nya tillfällen att delta i våra populära vägledningsworkshops. Första tillfället är tisdagen den 6 september klockan 10.00. Mer information här

Vägledningscentrum

På Föreningsgatan 7A kan du bland annat:

 • Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare inventera dina kompetenser och färdigheter, göra upp en studie- och handlingsplan och diskutera mål för dina studier.
 • Sammanställa dina betyg inför slutbetyg/examensbevis tillsammans med studie- och yrkesvägledare.
 • Delta i Vägledningsworkshops för att i grupp arbeta med specifikt tema/ämne för att exempelvis förstärka ditt beslutsfattande eller för att få nya perspektiv på din situation.
 • Träffa och ställa frågor till studievägledare/representanter från folkhögskolor i Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola.
 • Delta i genomgång av Karriärpaketet för att få inspiration till och jobba vidare kring vilka yrken/ yrkesområden som kan passa dig.
 • Få information om och diskutera möjlighet för validering (på gymnasienivå). Att validera innebär att synliggöra och dokumentera kunskap som man fått genom arbete och/eller utbildning i Sverige och/eller utomlands. Vår undersökning visar att det lönar sig att göra en validering! 
 • Sammanställa dina erfarenheter; arbete, praktik, språkkunskaper och intressen, på ett djupgående och detaljerat sätt i en digital Meritportfölj.
 • Har du inte möjlighet att besöka oss finns flera olika sätt att kontakta studie- och yrkesvägledare på.
 • För dig som är nyanländ kan du göra anmälan till svenska för invandrare (sfi) på Föreningsgatan 9.