Vägledningscentrum

Ord
Vägledningscentrum på Facebook

Problem med mejl:

Just har vi problem med utgående mejl. Det kan alltså ta längre tid än vanligt att få svar på de frågor du skickat till oss. För brådskande ärenden rekommenderar vi att du besöker oss, ringer eller chattar med oss tills detta är löst. Normalt får du svar inom 24 h (vardag). Får du inget svar så skicka din fråga igen! Mer information här:

Delta i vägledningsworkshops:

Nu finns det nya tillfällen att delta i våra populära vägledningsworkshops.  Mer information här

Vägledningscentrum

På Föreningsgatan 7A kan du bland annat:

  • Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare inventera dina kompetenser och färdigheter, göra upp en studie- och handlingsplan och diskutera mål för dina studier.
  • Sammanställa dina betyg inför slutbetyg/examensbevis tillsammans med studie- och yrkesvägledare.
  • Delta i Vägledningsworkshops för att i grupp arbeta med specifikt tema/ämne för att exempelvis förstärka ditt beslutsfattande eller för att få nya perspektiv på din situation.
  • Träffa och ställa frågor till studievägledare/representanter från folkhögskolor i Skåne, Lunds universitet och Malmö högskola.
  • Delta i genomgång av Karriärpaketet för att få inspiration till och jobba vidare kring vilka yrken/ yrkesområden som kan passa dig.
  • Få information om och diskutera möjlighet för validering (på gymnasienivå). Att validera innebär att synliggöra och dokumentera kunskap som man fått genom arbete och/eller utbildning i Sverige och/eller utomlands. Vår undersökning visar att det lönar sig att göra en validering! 
  • Sammanställa dina erfarenheter; arbete, praktik, språkkunskaper och intressen, på ett djupgående och detaljerat sätt i en digital Meritportfölj.
  • Har du inte möjlighet att besöka oss finns flera olika sätt att kontakta studie- och yrkesvägledare på.
  • För dig som är nyanländ kan du göra anmälan till svenska för invandrare (sfi) på Föreningsgatan 9.