Sanna Iskandarani 

Läs om Sanna Iskandaranis syn på sin roll som lärare på Holmaskolan och om varför hon valt läraryrket.

”Det finns inte en dag då jag inte vill komma hit på morgonen, hur trött jag än är på eftermiddagen. Jag går alltid till Holmaskolan med ett leende. Jag vill vara här. Jag måste vara här.”

Vad är det du gör på ditt jobb?

– Jag undervisar, stimulerar och stöttar elevers utveckling, planerar, skapar relationer, löser konflikter. Jag är också VFU-koordinator för lärarstudenter. Holmaskolan är en övningsskola som har ett samarbete med Malmö högskola då vi lägger upp studenternas arbete ute på skolorna med seminarier och liknande. Jag arbetar även i skolans värdegrundsteam. Värdegrundsarbetet är en viktig del för Holmaskolans utveckling. Konflikthantering, relationsbyggnad och trygghet är några av de det områden vi fokuserar på, och gör att vi alla på skolan har ett gemensamt tänkande kring värdegrundsfrågorna.

Vad är det som är så roligt med att vara lärare?

– Att vara lärare ger mig enormt mycket samtidigt som jag själv ger. Att tro på sig själv och få eleverna att i sin tur tro på sig själv. Nya utmaningar varje dag. Ingen dag är den andra lik.

Vad är det bästa med att jobba på Holmaskolan?

– Gemenskapen mellan kollegorna, alla ställer upp för varandra. Här arbetar jag med elever som verkligen behöver lärare som brinner för sitt yrke. Holmaskolan är en mångkulturell skola och har elever med olika bakgrunder och erfarenheter. Samtidigt som jag utvecklar eleverna lär jag mig massor på vägen.

Var ser du dig själv om 10 år?

– Pedagogiskt ledarskap är något jag anser väldigt viktigt för måluppfyllelsen. Relationer och struktur är en viktig del för att fånga klassen. Detta är något jag gärna hade velat fördjupa mig i.

Vad skulle du säga till andra lärare som funderar på att söka jobb på grundskolor i Malmö stad?

– Det är en stabil och trygg arbetsgivare och det finns en stor variation av skolor med flera inriktningar i de olika stadsdelarna. Det känns som att man kan jobba i vilken av Malmös skolor som helst om man har jobbat på Holmaskolan. Malmö stad representerar elever med olika kulturer vilket ger mig en del utmaningar men allra mest ger det mig positiv energi.

Fråga en som vet!

Har du funderingar kring hur det är att jobba som lärare eller skolledare i Malmö stads grundskolor? Är det någonting du skulle vilja prata med oss om?

Kontakta oss via nedan formulär så får du svar från någon av dina framtida kollegor! Vi vill gärna ha kontakt med dig!Vill du ha svar per e-post, fyll i din e-postadress.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-08 09:15