Jenny Esbjörnsdotter Karlsson

Läs om Jenny Esbjörnsdotter Karlssons syn på sin roll som lärare på Rosengårdsskolan och om varför hon valt läraryrket.

Kvinnlig lärare

Jenny Esbjörnsdotter Karlsson, förstelärare Rosengårdsskolan. Foto: © Malmö stad / Freddy Billqvist

”Att börja på Rosengårdsskolan är det bästa jag gjort. Drivet, engagemanget och den kollegiala samarbetsviljan över gränser är fantastisk.”

Vad är det du gör på ditt jobb?

– Jag är förstelärare och ingår just nu i ett arbetslag som undervisar elever i årskurs 3. Tillsammans med mina förstelärarkollegor håller jag bland annat i kompetensutveckling som ska leda till högre måluppfyllelse på vår skola.

Vad är det som är så roligt med att vara lärare?

– Det är väldigt roligt och inspirerande att få göra skillnad för den enskilde eleven och att skapa en likvärdig skola för alla. Dessutom är det en förmån att få utvecklas i det dagliga arbetet med mina elever och kollegor.

Vad är det bästa med att jobba på Rosengårdsskolan?

– Vi är ett starkt kollegium som brinner för våra elever och vår undervisning. Alla våra elever har ett annat modersmål än svenska. En del elever är födda i Sverige medan andra kom till Sverige för en kort tid sedan. Det ställer höga krav på oss pedagoger och vi behöver hela tiden utveckla vår undervisning för att möta dessa behov. Eleverna ska ju nå samma kunskapskrav som de elever som har svenska som modersmål. Tillsammans besitter vi på Rosengårdsskolan en stor kompetens och vår positiva anda driver oss framåt i arbetet med att utveckla våra elever så långt det bara går.

Vilka är de största fördelarna med att jobba inom Malmö stads grundskolor?

– Att jobba i grundskoleförvaltningen i Malmö stad är tryggt med tanke på alla stödstrukturer som finns. Grundskoleförvaltningen är också mån om att hela tiden utveckla sin personal och ge den möjligheten att göra karriär. Grundskoleförvaltningens arbete vilar på vetenskaplig grund och forskning.

Vilka utmaningar möter du i ditt jobb?

– Vårt samhälle idag speglas av en fantastisk mångfald och så gör även våra klassrum runt om i landet. Som lärare möter jag många olika individer med olika behov och jag måste anpassa min undervisning så att den passar alla. Det är skolan som ska anpassa sig efter eleverna och inte tvärtom, det är en stor utmaning.

Fråga en som vet!

Har du funderingar kring hur det är att jobba som lärare eller skolledare i Malmö stads grundskolor? Är det någonting du skulle vilja prata med oss om?

Kontakta oss via nedan formulär så får du svar från någon av dina framtida kollegor! Vi vill gärna ha kontakt med dig!Vill du ha svar per e-post, fyll i din e-postadress.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-05 13:18