Tomas Strand

Läs om Tomas Stands syn på sin roll som rektor på Stenkulaskolan och om varför han valt att bli rektor.

"Malmö stads grundskolor är i ett intressant utvecklingsskede där vi håller på att skapa en gemensam Malmömodell baserad på solid forskning. Varje elevs bästa skola är grundskoleförvaltningens strategiska utvecklingsarbete som omfattar alla medarbetare och alla elever. Med varje elevs bästa skola menas att vi är en förvaltning som lever upp till läroplanens krav och skollagens intentioner – för varje elev. Det är dit vi ska nå."

Vad är det du gör på ditt jobb?

– Jag är rektor på Stenkulaskolan och ytterst ansvarig för verksamheten. Flexibilitet och utveckling står ständigt i fokus. Organisationen är i ständig rörelse för att anpassa sig efter de elever som detta året befinner sig i verksamheten. Min arbetsdag består bland annat av möten med elever, vårdnadshavare, lärare och annan personal. Jag arbetar för att ta ut riktningen på skolan, stödja kollaborativa kulturer, ökad precision i pedagogiken, odla ansvarstagande i verksamheten där det salutogena står i fokus samt att arbeta med IKT som accelerator för all kunskap.

Vad är det som är så roligt med att vara rektor?

– Att man kan påverka allting på en skola, ingenting är omöjligt. Ett mycket stort ansvar men det medför oändliga möjligheter att få elever och personal att se utanför enskilda ämnen/arbetslag och därmed påverka framtidsutsikterna för alla som vistas på skolan och i dess närområde.

Vad är det bästa med att jobba på Stenkulaskolan?

– Vi har en mycket kompetent personalgrupp som har en stark vilja till förändring. Vi har fantastiska elever där diversitet ses som berikande för alla.

Vilka är de största fördelarna med att jobba inom Malmö stads grundskolor?

– Grundskoleförvaltningen erbjuder stöd inom ett flertal områden exempelvis HR, ekonomi, myndighetsfrågor, fastighetsfrågor och kvalitetsfrågor.

Vilka utmaningar möter du i ditt jobb?

– En av utmaningarna är att få alla som är involverade i skolan (personal, elever, vårdnadshavare, närområde, barn- och ungdomspsykiatri, individ- och familjeomsorg, polis med flera aktörer) att dra åt samma håll. Tillsammans kan vi skapa goda samhällsmedborgare.

Hur är dina kollegor?

– Positiva och samarbetsvilliga.

Vad skulle du säga till andra rektorer som funderar på att söka jobb på grundskolor i Malmö stad?

– Grundskoleförvaltningen i Malmö stad är utvecklingsbenägen och följer resultaten på skolorna men är även intresserade av att höra analysen bakom siffrorna. De satsar på sina grundskolor och strävan är att skapa varje elevs bästa skola.

Fråga en som vet!

Har du funderingar kring hur det är att jobba som lärare eller skolledare i Malmö stads grundskolor? Är det någonting du skulle vilja prata med oss om?

Kontakta oss via nedan formulär så får du svar från någon av dina framtida kollegor! Vi vill gärna ha kontakt med dig!Vill du ha svar per e-post, fyll i din e-postadress.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-03-08 10:49