Beredskapsfunktioner

Malmö stad har en hög beredskap, med personal som är beredda att snabbt hantera oönskade händelser och kriser, dygnet runt.

Beredskapsfunktionerna för central krisledning består av tre tjänstepersoner. Dessa är kontaktbara dygnet runt, året runt för hela Malmö stads räkning.

Tjänsteperson i beredskap (TiB)

TiB är kommunens "larmmottagare" som kan nås dygnet runt, året runt. TiB är polis, räddningstjänst och andra myndigheters ingång till kommunen om något allvarligt skulle drabba Malmö.  

TiB:s uppgift är att löpande följa händelser som kan leda till en kris. Detta för att kunna bedöma om en händelse kräver några insatser från kommunens sida eller om det inträffade kräver någon form av krishantering.

Beslutsfattare i beredskap (BiB)

BiBs uppgift är att bedöma och fatta beslut om hur händelser i kommunen ska hanteras. BiB kan vid behov aktivera den centrala krisledningen.

Kommunikatör i beredskap (KiB)

Vid händelser som kräver kommunikativa insatser kopplas KiB in av tjänsteperson i beredskap.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-10-10 09:36