Krisstöd

Vid en allvarlig händelse kan Malmöbor som på olika sätt har blivit drabbade behöva stöd . Det centrala krisstödet sätts igång då många Malmöbor behöver stöd akut.

Centralt krisstöd

Det centrala krisstödet är en organisation som träder i kraft då en större eller allvarlig händelse drabbat Malmö. Krisstödet ska stötta drabbade och indirekt drabbade med råd och stöd.

Krisstödet tillgodoser människors grundläggande behov av t.ex. mat, samtal, transport, kläder och boende.

Stödcentra

Stora olyckor, våldsbrott eller väderkatastrofer är exempel på händelser som kan leda till insatser från det centrala krisstödet. En viktig uppgift för det centrala krisstödet är att skapa informations- och stödcentra där invånarna kan få information, stöd och praktisk hjälp.

Organisationen av det centrala krisstödet

Social jour ingår i det centrala krisstödet för att snabbt kunna vara på plats och göra en bedömning av vilka behov som finns. Krisstödet samordnas av stadskontoret och socialtjänstchefer. I krisstödet ingår också samordnare för informations- och stödcentra. För bemanning av stödcentra finns utbildade stödpersoner  från olika delar av Malmö stad.
Efter en allvarlig händelse kan det finnas behov av ett fortsatt krisstöd under en kortare eller längre tid. För detta finns utbildade stödgruppsledare.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-02-19 14:01