Framflyttad: Verkstad: Agenda 2030

Grafiska hus-ikoner på gul bakgrund

Varmt välkommen till en konferens om hållbar samhällsutveckling, Agenda 2030 och samverkan. Här undersöker vi hur akademin, den privata och offentliga sektorn kan samverka för att arbeta med de globala målen på lokal nivå.

Verkstad:Agenda 2030 flyttas fram

På grund av osäkerheten kring utvecklingen av smittspridning av Covid-19 och rekommendationen att undvika större folksamlingar har vi beslutat att skjuta upp konferensen Verkstad: Agenda 2030 till efter sommaren. Så snart vi har nya datum klara återkommer vi med uppdaterad information – och en förhoppning att ni kommer ha möjlighet att delta i programmet även då!

 

Men låt inte detta hindra dig från att anmäla dig redan nu, vi kommer se till att alla som står på deltagarlistan blir kontaktade när ett nytt datum är bestämt.

De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Inom akademin forskas det mycket inom området samtidigt som praktiker på olika sätt ställer om och växlar upp hållbarhetsarbetet. Men talar vi med varandra lika mycket som vi borde?

Lyssna, delta och fördjupa

Under konferensen Verkstad: Agenda 2030 vill vi samla forskare och praktiker för att gemensamt diskutera och inspireras till hur vi skapar en hållbar stads- och samhällsutveckling i Skåne.

Dag 1: Studiebesök

På olika platser i Malmö, 09.00-15.00/18.00
Under konferensens första dag erbjuder vi studiebesök utifrån fyra spår, som alla utgår ifrån att väva samman forskningsresultatfrån Mistra Urban Futures Skåne platform med praktiska exempel av hållbar stadsutveckling i Malmö. Här kan du läsa mer om studiebesöken.

Dagen avslutas på Moriskan för kort uppsamling och ett eftermiddagsprogram med after work för de som vill.

Observera att du kommer behöva anmäla vilket studiebesök du vill delta på i anmälningsformuläret nedan.

Dag 2: Samskapande för Agenda 2030

Moriskan Paviljongen i Malmö, 08.30-16.15
Vi samlas på Moriska Paviljongen i Malmö för att ta del av verktyg och metoder för Agenda 2030, inspirerande exempel från verklighetens hållbarhetsarbete, panelsamtal, forskarens vs. praktikerns roll i omställningsarbetet och mycket mer. Programmet hittar du här och uppdateras efter hand.

Var: Malmö, Moriska Paviljongen
När: 6-7 Maj, 2020
Kostnad: Eventet är gratis, men du får själv stå för kostnaden för transport till/mellan studiebesöken den 6 maj (självkostnadspris)

Det tillkommer även en no-show avgift för dig som anmält dig, men inte dyker upp. Avgiften är 350 kr.

Senast ändrad: 2020-03-24 09:41