Framflyttad: Verkstad: Agenda 2030

Grafiska hus-ikoner på gul bakgrund

Varmt välkommen till en konferens om hållbar samhällsutveckling, Agenda 2030 och samverkan. Här undersöker vi hur akademin, den privata och offentliga sektorn kan samverka för att arbeta med de globala målen på lokal nivå.

VERKSTAD: AGENDA 2030 BLIR DIGITAL KONFERENS

På grund av osäkerheten kring utvecklingen av smittspridning av Covid-19 och rekommendationen att undvika större folksamlingar har vi beslutat att ställa in konferensen Verkstad: Agenda 2030 i sin fysiska form.

 

Istället kommer vi erbjuda en digital konferens i slutet av september 2020, med samma fokus på hållbar stadsutveckling och kunskapsdelande mellan akademin och praktiker. Just nu pågår planering av formatet för den här digitala konferens och vi spånar på hur vi kan erbjuda lärorika studiebesök, spännande föreläsningar och kreativa verkstäder från skärmen, som fler kan ta del av.

 

Alla som var anmälda till konferensen den 6-7 maj är nu avregistrerade. Vår målsättning är att vi innan sommaren kommer kunna gå ut med ett uppdaterat program och en ny inbjudan med anmälningsformulär.

De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Inom akademin forskas det mycket inom området samtidigt som praktiker på olika sätt ställer om och växlar upp hållbarhetsarbetet. Men talar vi med varandra lika mycket som vi borde?

Lyssna, delta och fördjupa

Under konferensen Verkstad: Agenda 2030 vill vi samla forskare och praktiker för att gemensamt diskutera och inspireras till hur vi skapar en hållbar stads- och samhällsutveckling i Skåne.

Mer information kommer efterhand - håll till godo!

Senast ändrad: 2020-04-20 14:43