Smarta Kartan Malmös redaktionsråd

Smarta Kartan Malmö är en plattform som ska göra det lättare för Malmöbor att hitta och ta del av delningsinitiativ i staden. Smarta Kartans redaktionsråd är ansvarig för innehållet på sidan.

På Smarta Kartan listas ställen i Malmö där du kan hyra, byta, låna, ge och få. På kartan finns bland annat cykelkök, bytesgrupper, öppna kontor, låneställen och digitala plattformar.

Innehållet till kartan har tagits fram vid öppna träffar med Malmöborna, genom så kallade map jams. Smarta Kartan Malmös redaktionsråd är ansvarig för innehållet på sidan och kartan uppdateras löpande. Redaktionsrådet består av Malmöbor och representanter från kommunen. Fler map jams kommer att arrangeras av redaktionsrådet för att fortsätta kartläggningen av alla smarta delningsinitiativ i Malmö.

Har du frågor till eller är intresserad av att engagera dig i redaktionsrådet? Fyll i formuläret så kommer du att bli kontaktad.

Malmö stad arbete med Smarta kartan görs möjligt med stöd av ERUF, Europeiska regionala utvecklingsfonden, och ingår i Malmö Innovationsarena, ett samarbetsprojekt mellan offentlig sektor, näringsliv, ideell sektor och akademi som arbetar för att främja innovationer som kan bidra till att hållbar stadsutveckling i Malmö.

Information om behandling av personuppgifter:
De personuppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att förtecknas i ett register hos Malmö stad, miljöförvaltningen. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att förvaltningen ska kunna administrera anmälan. Uppgifterna sparas hos förvaltningen för dess uppföljningsarbete och kan komma att användas för förnyad kontakt.

Senast ändrad: 2019-05-27 09:31