Mat och städer - Malmö 19 september 2018

Städernas matförsörjning är en stor och problematisk fråga. Matförsörjningens ekologiska fotavtryck är stort och en möjlighet för att minska det är att öka produktionen av mat i eller i direkt anslutning till städerna.

Vid denna konferens ska vi försök reda ut begreppen och se vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att kunna åstadkomma en matproduktion av betydelse för städernas försörjning.

Ett inslag vid konferensen är presentation av förslagen och prisutdelning i den Vinnova-finansierade innovationstävlingen Urban Food from Residual Heat.

När?

Onsdag 19 september, heldag

Var?

Konferensen hålls på Studio, Nordenskjöldsgatan 24 i Malmö.

Anmälan

>> Klicka för anmälan

Konferensavgift 950 kr exkl moms.

Ladda ner program (pdf, 271.6 kB)

För mer information kontakta Bengt.persson@slu.se

Innovationstävlingen Urban Food from Residual Heat finansieras och genomförs av Vinnova.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-28 10:34