Buller. Foto: Jens Lennartsson

Buller

Det är sällan det är tyst i vår omgivning. Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det kan vara till exempel vara buller från restauranger, fläktar och trafik.

Bullerstörningar kan bland annat resultera i sömn- och koncentrationssvårigheter och hörselskador som till exempel tinnitus.

Vad är buller?

Buller definieras som allt oönskat ljud. Idag störs cirka 20 procent av befolkningen av någon form av buller (Miljöhälsorapport2001, SOS 2001-111-1). De flesta personer som störs av buller bor i tätorter och klagomål på dålig ljudisolering är ett välkänt problem.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-01-17 09:45