Fordonsverkstad

Den här informationen innehåller riktlinjer för dig som ska starta eller redan driver en verksamhet: bilverkstad, däckverkstad, lastbilsverkstad eller liknande. Miljöförvaltningen bedriver tillsyn utifrån lagar och regler, bland annat miljöbalken. Det innebär att vi kommer och tittar hur det ser ut i just er verksamhet. Syftet är att kontrollera att lagstiftningen följs.

Det finns några saker att tänka på när du startar en bilverkstad, bland annat att det finns en lagstiftning som du som nyetablerad ska känna till, att lokalen ska vara anpassad för att driva en miljöfarlig verksamhet. Att bedriva fordonsverkstad är inte anmälningspliktigt, men miljöförvaltningen bedriver tillsyn av bilverkstäder för att skydda miljön och människors hälsa - både i nuläget och inför framtiden.

Om verksamheten inte följer lagstiftningens krav kan miljöförvaltningen besluta om åtgärdsföreläggande eller i värsta fall förbud mot att fortsätta att drivaverksamheten. Miljöförvaltningen förklarar här kraven som framgår av lagstiftningen.

I de fall där miljöförvaltningen anser att lagstiftningen kan tolkas på olika sätt hur kraven uppfylls anges under rubriken ”Miljöförvaltningens råd” hur ni kan agera för att undvika att miljöförvaltningen bedömer att er verksamhet behöver förändras. Vad som beskrivs nedan ska därför ses som en hjälp för att er verksamhet ska bedrivas på ett miljöriktigt sätt och vara förenlig med lagstiftningens krav.

Företag i fordonsbranschen ska enligt 26 kap 9 § miljöbalken och 27 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) lämna årsrapport över sin verksamhet.

I varje stycke finns en hänvisning till lagstiftningen där du kan läsa mer om vilka krav som gäller.

Du är välkommen att höra av dig till miljöförvaltningens miljö- och hälsoskyddsavdelning om du har frågor.

Senast ändrad: 2019-03-24 14:41