Prövning

Rubrik Prövning

Vad är en prövning?

En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och sedan mot en avgift prövas på kursen, vanligtvis ett skriftligt och ett muntligt prov. När du är klar har du ett betyg. Man kan inte sänka ett betyg, man kan däremot höja ett betyg genom att göra en prövning.

Du ska vara folkbokförd i Sverige för att få göra en prövning.

Läs skolverkets information "Prövning i vuxenutbildningen".

Senast ändrad: 2018-08-29 15:48