Malmö stads köregler för småhustomter

 1. För att anmäla dig till Malmö stads tomtkö måste du ha fyllt 18 år. Anmälan görs via hemsidan. 

 2. Köavgiften är 300 kronor per år. När du har betalat avgiften aktiveras din anmälan. Från samma datum beräknas också dina köpoäng. Faktura skickas automatiskt ut vid anmälan och därefter årligen. Betalas avgiften inte i tid förlorar du din plats i kön. Du är skyldig att själv se till att köavgiften betalas i tid. Betalas inte avgiften i tid förlorar du din plats i kön. Du är skyldig att själv se till att köavgiften betalas in i tid, även om fakturan skulle råka komma på avvägar (till exempel i skräpposten).
  Köavgift återbetalas inte. 

 3. Du är skyldig att lämna fullständiga och riktiga uppgifter i din anmälan. Huvudsaklig kommunikation kommer att ske via ”Min sida” och genom e-post. Det är viktigt att du håller dina person- och kontaktuppgifter uppdaterade. 

 4. Din ansökan är personlig och kan inte överlåtas. Undantag från överlåtelseförbudet, se punkt 12 angående medsökanden. 

 5. Tomt som erbjuds dig ska användas för eget permanent boende. 

 6. Du erbjuds tomt utifrån önskemål och köpoäng. Du har möjlighet att anmäla intresse för upp till 10 stycken tomter samtidigt. 

 7. För att kunna tilldelas en tomt måste du uppvisa ett lånelöfte eller annan finansiering som minst motsvarar tomtpriset + 1,8 miljoner kronor. Lånelöfte ska vara skriftligt och undertecknat av bank.

 8. Uteblivet svar vid tomterbjudande likställs med ett nej. Förlängd svarstid medges inte. Vid 5 nej blir du spärrad i 5 månader från att söka tomt.

 9. Efter att du har köpt tomt av kommunen nollställs dina köpoäng. Du kan inte anmäla intresse för ny tomt förrän efter 24 månader (2 år). 

 10. Nybyggnadskarta ingår i tomtpriset. 

 11. Byggnadsskyldighet och överlåtelseförbud gäller vid köp av kommunens tomter. 

 12. Varje sökande får ha en medsökande. Observera att medsökande inte har några egna köpoäng. Medsökande som vill ha egna köpoäng måste själv registrera sig som sökande och betala köavgift. Medsökande får endast överta sökandes köpoäng vid sökandes dödsfall.

Senast ändrad: 2018-11-09 11:47