Skolskjuts

Du som går i förskoleklass, grundskolan eller grundsärskolan har rätt till kostnadsfri skolskjuts om du uppfyller villkoren.

  • Ansökningar som gäller läsåret 2018/2019 tas emot och handläggs löpande.
  • Inför läsåret 2019/2020 öppnar ansökningsperioden för skolskjuts den 2 april. För att garanterat få besked om skolskjuts inför hösten ska du ansöka senast den 23 april.

Du kan få skolskjuts på grund av:

  • lång väg till skolan
  • trafikförhållanden
  • funktionsnedsättning
  • annan särskild omständighet efter individuell bedömning

Avstånd för skolskjuts

Du kan få skolskjuts om avståndet till skolskjutsskolan är längre än

  • 2 kilometer om du går i förskoleklass–årskurs 3
  • 3 kilometer om du går i årskurs 4–6
  • 4 kilometer om du går i årskurs 7–9

Skolskjutsskola

När vi räknar ut om du har rätt till skolskjuts mäter vi avståndet från ditt hem till den skola som kommunen i första hand hade erbjudit dig plats på utifrån närhetsprincipen och som har lediga platser. Den skolan kallar vi för skolskjutsskola. Skolskjutsskolan är därmed inte nödvändigtvis din närmaste skola eller den skola där du går.

Om du väljer en skola som ligger långt från hemmet är det inte säkert att du får skolskjuts. Oavsett hur långt det är till den valda skolan så har du endast rätt till skolskjuts om avståndskravet mellan hemmet och skolskjutsskolan är uppfyllt.

Om du flyttar och väljer att gå kvar på din skola, är det inte säkert att du har rätt till skolskjuts även om avståndskravet är uppfyllt. Det beror på att du i samband med flytten får en ny skolskjutsskola som ligger nära den nya hemadressen.

Om det inte finns lediga platser på de närmaste skolorna kan du bli anvisad en skola längre bort. Då blir den anvisade skolan din skolskjutsskola.

Så ansöker du om skolskjuts

Du kan ansöka om skolskjuts när som helst under året och din ansökan behandlas så fort som möjligt, men för att få beslut om skolskjuts i god tid innan läsårsstart bör du ansöka under aktuell ansökningsperiod. Du ansöker om skolskjuts inför varje nytt läsår, även om du haft skolskjuts sedan tidigare.

Elever i både kommunala och fristående skolor ska ansöka om skolskjuts via Malmös stads e-tjänst eller blankett. 

Ansökningsperiod för läsåret 2019/2020

Inför läsåret 2019/2020 öppnar ansökningsperioden för skolskjuts den 2 april. För att garanterat få besked om skolskjuts inför hösten ska du ansöka senast den 23 april.

Beslut om skolskjuts

Om du ansökt via e-tjänsten skickar vi beslutet med e-post.

Beslutet gäller ett år i taget så länge inget förändras, som att du byter skola eller flyttar. Grundskoleförvaltningen har rätt att ändra beslutet om dina förutsättningar förändras. Vi följer skollagen och Malmö stads riktlinjer för skolskjuts.

Skolan informerar om din skolskjuts

När du fått beslut om att du får skolskjuts informerar din skola om vilken typ av skolskjuts du har rätt till och tiderna för skolskjutsen.

Vilken typ av skolskjuts får jag?

Det vanligaste är att du får ett busskort och åker med kollektivtrafiken, det vill säga Skånetrafiken. Busskortet får du av din skola.

Om Skånetrafiken inte har någon buss som passar, eller om busstiderna inte passar med dina skoltider, kan du få åka skolbuss. Din skola informerar om skolbusstider och aktuella hållplatser.

Har du särskilda skäl kan du få skolskjuts med skoltaxi eller specialfordon. Din skola informerar om tider och var du hämtas och lämnas.

Viktig information till dig som vårdnadshavare för barn som har skolskjuts med taxi eller specialfordon. (pdf, 267 kB)

Skolskjuts samordnas i största möjliga utsträckning. Det innebär att du får acceptera att samåka med andra och att både resväg och restid kan variera. 

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på din skolskjuts så prata med din skola.

Riktlinjer för skolskjuts i Malmö stad, gäller från och med läsåret 2018/2019 (pdf, 812.3 kB) (Uppdaterade 2018-04-25)

 

Blankett

Hämta blanketten "Ansökan om skolskjuts läsåret 2018/2019" på malmo.se/sjalvservice.

Senast ändrad: 2019-03-26 20:12