Välkommen till träbyggnadsseminarium - lär dig bygga flerbostadshus i trä

Malmö Innovationsarena, Hållbart byggande i Syd och Sveriges Träbyggnadskansli bjuder in till ett kostnadsfritt halvdagsseminarium om modernt industriellt träbyggande. I korta föredrag från branschen ges kärnfull kunskap om förlegade myter, stora möjligheter och viktiga mervärden med dagens expansiva och innovativa träbyggande.

Under halvdagen diskuterar vi träbyggnad ur olika perspektiv
med bland andra gäster från IVL, Linnéuniversitetet, och byggaktörer så som Midroc, Martinsson och GBJ Bygg.

Tid/Plats

Fredag den 9 mars, kl 8-12.30, St Gertrud Konferens, Östergatan 7b, Malmö

Observera att det är begränsat antal platser. Företräde ges
till aktörer inom byggsektorn, men i mån av plats ges även rum åt allmänheten. Sista anmälningsdag är den 23 februari.

Välkomna!

Kontakt:

Christian Björneland, projektledare, Malmö Innovationsarena, Malmö stad

E-post: christian.bjorneland@malmo.se

 

Andreas Holmgren, ordförande i föreningen Hållbart Byggande i Syd
E-post:
andreas.holmgren@ottobygg.se

Senast ändrad: 2018-02-20 11:45