Sakura

Sakura är en grundskola för elever med diagnos inom autismspektrat. Hos oss går i nuläget 18 elever i skolår 4–9. Till Sakura hör även Äppelvillan som är en verksamhet för de yngre barnen. Där tar vi emot elever i F-3.

Sakura tillhör skolområde autism men är lokalintegrerade på Kirsebergsskolan.

Vi erbjuder fritidshemsverksamhet enligt LSS, till de elever som har behov. Fritidshemmet bedriver sin verksamhet i samma lokaler som skolverksamheten. Personalen på fritidshemmet är samma som i skolan. Målet för fritidshemsverksamheten är att komplettera skolverksamheten med fokus på social träning och läxhjälp.

Pedagogiken på Sakura bygger på kunskap  om de individuella stödbehov som kan finnas vid autismspektrumdiagnoser. Grupperna är små och undervisningen individualiserad utifrån elevens styrkor och inlärningsstil.

Vi utgår från ett förhållningssätt anpassat för personer med autism, vilket bland annat innebär att vi arbetar med:

  • bedömning och kartläggning
  • anpassningar i klassrumsmiljön
  • visuell tydlighet i undervisningen
  • samarbete mellan föräldrar och personal
  • individuella scheman och hjälpmedel
  • nivåanpassningar

Vi läser enligt grundskolans kursplaner och mål.
Därutöver ger vi eleverna möjlighet:

  • att utveckla sin sociala förmåga
  • att öka sin medvetenhet om sin funktionsnedsättning för att skapa förutsättningar till ett så självständigt liv som möjligt.

Verksamheten är stadsdelövergripande vilket innebär att elever från alla Malmös stadsdelar är välkomna att ansöka om plats hos oss.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-03 14:05