Tid:

30 maj 2023 13:00 - 16:00

Plats:

Fänrik Rum Fem | Fänriksgatan 1 i Malmö

Fänrik Rum Fem våren 2023 | Unga vuxnas ökade psykiska ohälsa | Lokalt forum och Malmö stad

Arrangör: Lokalt forum och Malmö stad

Fänrik Rum Fem är en mötesplats för dig som är intresserad av LSS och socialpsykiatri. Här kan du träffa representanter från föreningar i Malmö och funktionsstödsförvaltningen. Under våren 2023 kommer Fänrik Rum Fem hålla öppet sista tisdagen varje månad.

Tisdagen den 30 maj: Unga vuxnas ökade psykiska ohälsa.

Mer information och program hittar du på malmo.se/fanrikrumfem

Kontakt

Arbets- och beredningsgruppen:

E-post: fanrikrumfem@gmail.com

Funktionsstödsförvaltningens representanter:

Susanna Agerius

Utvecklingssamordnare

E-post: susanna.agerius@malmo.se

Lisbeth Nilsson

Utvecklingssekreterare

E-post: lisbeth.nilsson@malmo.se

Besöksadress

Fänriksgatan 1

sv