Tid:

28 februari 2023 13:00 - 16:00

Plats:

Fänrik Rum Fem | Fänriksgatan 1 i Malmö

Fänrik Rum Fem våren 2023 | Våld i nära relationer | Lokalt forum och Malmö stad

Arrangör: Lokalt forum och Malmö stad

Fänrik Rum Fem är en mötesplats för dig som är intresserad av LSS och socialpsykiatri. Här kan du träffa representanter från föreningar i Malmö och funktionsstödsförvaltningen. Under våren 2023 kommer Fänrik Rum Fem att vara öppet sista tisdagen i månaden.


Tisdag den 28 mars kl. 13.00

Tema:

Våld i nära relation är att bli psykiskt eller fysiskt utsatt av sin partner, men också av sitt vuxna barn, en granne eller "vän".

Det kan också vara en God man eller personal – de som ska stötta och hjälpa.

På FSF arbetar personer som möter och stöttar personer som befinner sig i en utsatt situation. De berättar bland annat om:

Vad som är våld i nära relation?

Vilka frågor kan jag ställa och hur kan jag hjälpa?

Hur kan jag få hjälp?

Vad finns för stöd att få?

Mer information och program hittar du på malmo.se/fanrikrumfem

Om du är utsatt för våld eller förtryck i en relation kan du få hjälp på flera sätt.

Du kan få hjälp oavsett om du är utsatt för psykisk, fysisk eller ekonomisk kontroll och våld.

Du kan vara anonym.

https://bit.ly/3Z30MhL

Kontakt

Arbets- och beredningsgruppen:

E-post: fanrikrumfem@gmail.com

Funktionsstödsförvaltningens representanter:

Susanna Agerius

Utvecklingssamordnare

E-post: susanna.agerius@malmo.se

Lisbeth Nilsson

Utvecklingssekreterare

E-post: lisbeth.nilsson@malmo.se

Besöksadress

Fänriksgatan 1

sv