Tid:

8 oktober 2020 17:00 - 18:30

Ämne:

Kropp och hälsa

Plats:

Glimmervägen 6, Lund samt digitalt

Föreningarnas utmaningar under Covid-19 - Digitalt och på plats i Lund

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden, LIBRA Balans Skåne, Lunds Fontänhus

Den rådande pandemin har medfört att vi måste utveckla fler sätt att mötas- och deltaga på. Samhället har snabbt börjat förutsätta uppkoppling. Hur kan föreningar som arbetar för psykisk hälsa stödja varandra i detta?

Klockan: 17:00 – 18:30
Plats: Glimmervägen 6, Lund samt digitalt
Anmälan: via e-post till kim.moberger@sv.se