Tid:

25 mars 2021 16:00 - 17:30

Ämne:

Kropp och hälsa

Plats:

Digital föreläsning

Autism och IF

Autism och IF - förstå ett annorlunda tänkande

Arrangör: FUB Malmö

Personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har många gånger även diagnos autism. I vilket fall behövs en förstående och kunnig personal och anhöriga, för att hjälpa och stödja. Med kunskap och rätt förhållningssätt skapas
positiva relationer och trygghet. Föreläsningen kommer att ge en förståelse för vad diagnos autism innebär.

Varmt välkomna!Kontakt:

Telefon: 070 299 05 78

E-post: fub@telia.com