Tid:

1 mars 2022 14:00 - 15:00

Ämne:

Sociala event

Plats:

Digitalt via Teams | Gå in på malmo.se/fanrikrumfem för länk

Digitala föreläsningar på Fänrik Rum Fem

Fänrik Rum Fem är en mötesplats för dig som är intresserad av LSS och socialpsykiatri. Här kan du träffa representanter från föreningar och medarbetare i funktionsstödsförvaltningen.

Arrangör: Brukarföreningar och Malmö stad

Tisdag 1 mars

Fontänhuset
Personligt ombud

Mer information och länk till de digitala träffarna hittar du på malmo.se/FanrikRumFem

Inbjudan till Fänrik Rum Fem Pdf, 214.6 kB. (Pdf, 214.6 kB) (pdf) observera endast för utskrift

Kontakt

Besöksadress

Fänriksgatan 1

E-post:

fanrikrumfem@gmail.com