Fänrik Rum Fem

En öppen mötesplats för Malmös medborgare

Fänrik rum fem är en fysisk mötesplats där Malmöbor, brukar- och anhörigföreningar och verksamheter/medarbetare i funktionsstödsförvaltningen kan träffas för dialog och utbyte av erfarenheter och kunskap inom LSS och socialpsykiatri.

Under Coronaperioden följer vi myndigheternas rekommendationer och håller stängt för att minska risken för smittspridning. Detta betyder inte att verksamheten inte är igång.

Fänrik Rum Fem kommer även under Coronatiden vara ett öppet och välkomnande forum där medborgare fortfarande kan höra av sig till oss.

Arbets- och beredningsgruppen som ansvarar för Fänrik Rum Fem består av representanter från fyra olika brukarorganisationer samt två företrädare från funktionsstödsförvaltningen. Vi arbetar gemensamt för att samordna och utveckla samverkansarbetet mellan funktionsstödsförvaltningen och brukarorganisationer.

Du når oss tillsvidare genom att skicka e-post till Fanrikrumfem@gmail.com med dina frågor och/eller synpunkter.

Du kan även nå funktionstödsförvaltningens representanter på telefon

Susanna Agerius: 076-635 42 43

Lisbeth Nilsson: 070-838 65 54

Här kan du hitta mer information om Fänrik Rum Fem