Digitala anhörigträffar

När du som hjälper också behöver stöd

Anhörigkonsulenterna på funktionsstödsförvaltningen erbjuder digitala träffar till våren för anhöriga till personer med insatser inom LSS och socialpsykiatrin. Den 8 februari startar gruppen "digitala syskonträffar". Den 2 mars börjar "Digital hälsocirkel - för dig som är anhörig".

Föranmälan: malmo.se/An…/Kalendarium-for-stod-till-anhoriga.html

Här hittar du även datum för träffarna.


Enskilda stödsamtal för anhöriga erbjuds fortfarande på Bangatan, vi erbjuder också samtalspromenader utomhus. Det går också bra att kontakta oss per telefon (funktionsstödsförvaltningen) malmo.se/Anhorigstod/Kontaktuppgifter
Läs mer om hur Malmö stad arbetar under Coronapandemin

malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19

Lättläst information

malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/Lattlast

Viktig information från ansvariga myndigheter om Coronaviruset och sjukdomen covid-19

Folkhälsomyndigheten

Region Skåne

Krisinformation.se

1177 Vårdguiden

Information in English