Information till föreningar och idéburna organisationer med anledning av coronaviruset och covid-19

Malmö stad utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Vi följer händelseutvecklingen och samarbetar tätt med andra viktiga aktörer.

Malmö stad stänger i dagsläget inte några anläggningar utan ordinarie verksamhet fortsätter att bedrivas. Föreningar och oganisationer bestämmer själva huruvida de ska ställa in sin verksamhet eller ej.

Läs mer här om vad som gäller för föreningar och idéburna organisationer:

www.malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/For-foreningar-och-ideburna-organisationer-med-anledning-av-coronaviruset-och-covid-19.html