Funktion Malmö - en tidning om LSS och socialpsykiatri i Malmö stad

Funktion Malmö är en tidning för dig som är nyfiken på hur Malmö stad arbetar med funktionsstöd.

I tidningen kan du läsa om verksamheter och personer inom bland annat daglig verksamhet, LSS-boenden och socialpsykiatri.

Tidningen görs av funktionsstödsförvaltningen och kommer ut med 3–4 nummer om året. Det första numret gavs ut hösten 2018. Den delas bland annat ut till förvaltningens alla verksamheter och till brukarorganisationer.

Om du går in på www.malmo.se/Funktion-Malmo kan du läsa den i din webbläsare eller ladda ner den som PDF. 

Kontakta redaktionen

Om du har frågor om Funktion Malmö kan du kontakta redaktören Annie Boldt: annie.boldt@malmo.se.