Enkät om bemötande på de psykiatriska akutmottagningarna i Skåne

Har du erfarenhet av att besöka en psykiatrisk akutmottagning? Patientnära föreningarna i Skåne vill ta reda på hur mottagandet upplevs.

Enkäten vänder sig både till dig som själv är patient

och till anhöriga/närstående

inom vuxenpsykiatrin,

barn- och ungdomspsykiatrin

samt skadligt bruk och beroende.

Alla som svarar gör det anonymt

Sista svarsdag är 31 oktober

Svar samlas in under sommar och höst 2022.

QR-kod med länk till eknkätundersökning

Länk och qr-kod till enkäten:

https://sv.surveymonkey.com/r/YMWKHZX

Information hittar du även på www.foreningarnasrum.com/aktuellt

Här hittar du enkäten i PDF-format och vart pappersenkäterna skall skickas

sv
sv