Välkommen på VIP-kurs

Uppsträckta händer i olika färger

Det här gör vi på en VIP-kurs
Vi pratar om självkänsla och relationer och om att göra val som är bra för en själv.

Vi gör övningar för att träna oss på att vara tydliga med vad vi vill och inte vill.

Vi gör övningar som lär oss att förstå varandra och tycka om oss själva.

Vi är mellan fem och sju personer i en grupp.

Vi har en lektion i veckan med rast och fika.

Varje lektion är på dagtid och varar i två timmar. Kursen är på Fänriksgatan 1 i Malmö.

Det kostar inget att vara med.


Vilka kan gå VIP-kursen?
Du som är 18 år eller äldre och har en insats inom LSS eller socialpsykiatri genom funktionsstödsförvaltningen.
Vi har olika grupper som exempelvis grupper för män, kvinnor och HBTQIA.
Förkortningen HBTQIA är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera, intersexpersoner och asexuella.


Om du har daglig verksamhet eller sysselsättning kan du delta i VIP- kursen på din arbetstid.Har du frågor om anmälan eller kursen?
Har du frågor om anmälan eller kursen?
Ring vår VIP-telefon: 0733-44 08 41.

sv
sv