Välkommen på kurs i respektfulla relationer

Uppsträckta händer i olika färger

Det här gör vi på kursen Respektfulla relationer


För att ha respektfulla relationer till andra
behöver vi respektfulla relationer med oss själva.

Vi tittar på film och diskuterar tillsammans.

Vi utgår ifrån tre olika teman som vi pratar om
och funderar över tillsammans i grupp.

Vi gör också övningar.

•Relationen med dig själv – att lära känna mig själv,
mina känslor och mitt mående.
•Dina relationer med andra – hur jag funkar
i relationen med mig själv och andra.
•Respekt i mina relationer.

Information om kursen

Vi bjuder på fika varje gång.

Det kostar inget att vara med.

Vi är mellan fem och sju personer i en grupp.

Varje träff är på dagtid och varar i två timmar.

Vi träffas vid fem gånger.

Kursen hålls på Fänriksgatan 1.


Vilka kan gå kursen?
Du som är 18 år eller äldre.

Du som har en insats inom LSS eller SoL genom funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad.


Har du daglig verksamhet eller sysselsättning?
Om du har daglig verksamhet eller sysselsättning
kan du delta i kursen på din arbetstid.

Har du frågor om anmälan eller kursen?
Kontakta Ann-Helen Westerdahl,
mobiltelefonnummer 076-608 70 07.

sv
sv