Körsång för välbefinnande

Primärvården i Region Skåne erbjuder i samarbete med Malmö Live körsång för välbefinnande, en kör som vänder sig till alla personer över 18 år som gillar att sjunga.

Arrangör: Region Skåne

Tid: Måndagar kl.10.30 - 11.45 med start den 4 september 2023

Var gärna på plats lite innan kl.10.30.

Plats: Malmö Live, Kubenfoajén, plan 2

Körledare: Viktoria Folkesson (ingen personal från region Skåne kommer att delta)

Aktiviteten är gratis.

Ingen remiss eller föranmälan krävs.

Du kan börja närsomhelst under hösten.

Sista tillfället är den 11 december 2023

Information om körsången finner du även på denna hemsida:
vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/sakkunniggrupper/primarvardens-utbildningsenhet/kultur-och-halsa

Du kan också hitta informationen i Aktivitetskatalogens kalender

sv
sv