Världsdagen för psykisk hälsa 2020

Corona - jag och livet

Medlemmar i föreningar, Malmöbor och medarbetare i Malmö stad berättar om hur covid-19 påverkat dem och deras arbete och vardag.

En film om ensamhet och isolering i spåren av corona, men framför allt en positiv film som kan ge hopp och inspiration.

Berit och Hugo berättar om sina tankar kring Corona under ett besök på den nystartade mötesplatsen på Nydala (ur filmen Corona, jag och livet)

Filmen Corona, jag och livet är ett samarbete mellan Lokalt Forum i Malmö och Malmö stad inför Världsdagen för psykisk hälsa 2020 som med anledning av Coronapandemin hölls digitalt.