Här skriver du din rubrik - som mest så här lång blir bra

Här skriver du din ingress. En ingress ska vara kort och kärnfull och om den är riktigt bra ge läsaren koll utan att behöva läsa hela artikeln. Använd aldrig längre ingresser än så här.

Och du! Ändra inte formatmallarna. Använd som de är, för det är medvetet utformat. Exempelvis ska din ingress använda formatmallen "Ingress". Och när du gör mellanrubriker ska du använda dessa i den ordning de är gjorda.

"Rubrik 2" använder du om du bara har en rubrik i din artikel (utöver hela artikelns rubrik, som kallas "Rubrik 1"). Om du har olika stycken mellan din första "Rubrik 2" och din andra "Rubrik 2" ska du använda "Rubrik 3" om du vill dela in ditt innehåll.

Det är viktigt i förhållande till användbarhet och tillgänglighet att du inte hittar på en annan struktur eller ordning.

Några andra tips för att din läsare ska få en bra upplevelse

  • Skriv tydliga länkar. En riktigt bra länk är självförklarande. Exempelvis: "Läs mer om hur en riktigt bra länk ser ut på webbriktlinjer.se".

  • Använd gärna modulen "Länk - fokus" om du behöver göra en länk i din artikel. Om du har många länkar, till exempel till mer läsning, kan du göra en länksamling i slutet av artikeln.

  • Undvik förkortningar. Att t ex skriva "t ex" är negativt för många. Skriv istället ut orden ordentligt, till exempel kan du skriva till exempel.
sv
sv