$left
$middle

Så sparar Malmö stad energi

Malmö stad arbetar på olika sätt med att att minska energiförbrukningen. Det handlar bland annat om åtgärder för att spara energi i Malmö stads lokaler och att energieffektivisera gatubelysningen.

Extra åtgärder för att minska energianvändningen

Med anledning av den rådande energikrisen har alla nämnder i Malmö stad fått i uppdrag att omgående göra insatser för att få ner energiförbrukningen i kommunens verksamheter, för att spara energi och minska risken för manuell frånkoppling i vinter.

Några av de åtgärder som görs kan du läsa om här:

Långsiktigt arbete för minskad energiförbrukning

I Malmö stads egna fastigheter, såsom skolor, äldreboende, fritidsanläggningar och kontor arbetar vi kontinuerligt med att minska energianvändningen och det har vi gjort under lång tid. Det handlar bland annat om insatser för att optimera värme-, och ventilationssystem och att tänka energieffektivt vid om- och nybyggnation. Sedan 2001 har energianvändningen minskat med 33 procent och vi har som mål att till år 2030 minska med ytterligare 15 procent..

Några viktiga exempel på hur vi redan arbetar med att minska energianvändningen i våra egna verksamheter:

  • Samordning och kontinuerlig uppföljning av energianvändningen i våra egna fastigheter.
  • Effektiv drift och optimering av befintliga fastigheter bland annat deras värme-, kyl- och ventilationssystem.
  • Minskad energianvändning på befintliga fastigheter genom olika energieffektiviseringsåtgärder. Till exempel byte av ventilationssystem, utbyte av gammal belysning till energisnålare varianter, förbättringar av byggnaders klimatskal (t.ex. tilläggsisolering och bättre fönster) och även installation av solceller.
  • Minskning av energianvändning hos hyresgästerna i kommunens egna fastigheter med hjälp av beteendeförändringar eller till exempel byte till mer energieffektiva ljuskällor.
  • Energieffektiva om-, till- och nybyggnationer med högre energikrav än byggreglerna.
  • Egenproduktion av solel på fastigheterna som minskar behovet av köpt el.
sv