$left
$middle

Medarbetare i Malmö stad flyttar tillbaka efter brand

Natten till den 14 juni startade en brand i ett fyravåninghus. Strax intill har Malmö stad verksamheter, på Västra Rönneholmsvägen 39. De funktioner på Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad som har fått arbeta i tillfälliga lokaler under saneringsarbetet kan nu flytta tillbaka till sina kontor.

Uppdatering 190712

Malmö stads lokaler har sanerats, städats och man har kunnat konstatera att det inte har blivit några skador i lokalerna efter branden och släckningsarbetet. Sot- och rökspridningen i rummen har varit begränsad. Därför kommer samtliga medarbetare att kunna flytta tillbaka till sina kontor med start fredag 12 juli.

Uppdatering 190618 kl. 15.08

Samtliga berörda medarbetare har fått tillgång till tillfälliga lokaler och går att nås igen. De har fått hämta sina mobiler och datorer och vidarekopplat fasta telefoner. Avgiftsadministratörerna kommer dock att ha reducerad telefontid en tid framöver.

Malmö stad arbetar med att hitta fler lokaler för längre vistelse under saneringsarbetet. Onsdag 19 juni kommer ett saneringsföretag att göra en bedömning av vad som behöver utföras i den skadade byggnaden. Utifrån den utvärderas läget gällande när medarbetarna kan flytta tillbaka.

Uppdatering 190614 kl. 12.20.

Branden är ännu inte helt släckt men räddningstjänsten förväntas kunna släcka den under eftermiddagen idag. Personal har fått tillåtelse att vistas i lokalerna kortare stunder, exempelvis för att hämta nycklar, datorer och liknande. Sanering av lokalerna krävs dock, så medarbetare kan ej återgå till lokalerna efter släckningsarbetet.

Uppdatering 190614 kl. 09.02.

Hyresgästerna i huset där branden utbröt har blivit evakuerade och det finns inga uppgifter om att någon har skadats vid branden. Se nedan för Malmö stads stödkontakter.

De funktioner som arbetar på Västra Rönneholmsgatan kommer inte att ha tillgång till sin arbetsplats och därmed inte heller sina datorer och telefoner, fram till dess att polisen ger klartecken får man inte gå in i lokalen.

Dock har hemtjänstpersonal, delar av Kungsparken och Folkets park, fått tillgång till att hämta nycklar och larmtelefoner.

Avgiftsadministratörer och biståndshandläggare går ej att nå idag.

Övriga funktioner som finns i huset och som det kan vara svårt att nå idag:konsultativa psykiatrisjuksköterskor, Silviasystrar, uppsökande verksamhet/fallförebyggande, anhörigkonsulenter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter särskilt boende (rehab), vård och boendeförmedlingen, kvällssjuksköterskor särskilt boende, konsultativa demenssjuksköterskor.

Samtliga medarbetare på avdelning Hälsa och förebyggande som sitter på Västra Rönneholmsvägen har samlats och har nu tillgång till lokaler på Kungsgatan.

Malmö stad arbetar löpande med att lösa tillgång till tillfälliga lokaler.