$left
$middle

Fritidsförvaltningen får ny bisyssla

Limhamns idrottsplats, Simhallsbadet och Motorstadion blev som första anläggningar under juni månad nya hem för Malmöbin. Det är resultatet av ett samarbete mellan fritidsförvaltningen och Malmöortens biodlareförening. Syftet är att bidra med biologisk mångfald till ekosystemet.

Valet av anläggningar är strategiskt. De är utspridda över hela Malmö och har olika förutsättningar, med bra tillgång till blommande växtlighet. Projektet kommer att utvärderas löpande och ambitionen är att fler anläggningar ska få bisamhällen.

– Vi gör detta för att vi vill bidra till att stärka ekosystemet. Bin har stor betydelse för pollinering av odlade och vilda växter. De bidrar bland annat till att vi kan skörda grödor som vi äter, säger Lotta Olander och Janne Waktmar, på fritidsförvaltningens Stordrift.

– Min förhoppning är att vi kan utvidga projektet till fler ställen i Malmö. Vi måste lämna plats i staden till naturen, säger Fredrika Eklund, sektionschef på fritidsförvaltningen.

Fritidsförvaltningen ser till att biodlarna får en lämplig yta mark på respektive anläggning och köper in kringmaterial som behövs för att sköta om bina. Biodlaren sätter ut bikupor och har hand om all skötsel av bisamhällena. Anläggningarna har utsett bi-ansvariga, som ser till att vatten finns, samt okulärt besiktigar så ingen skadegörelse skett. Honungen som produceras tas om hand av biodlaren.

– Vi är otroligt glada för att bidra till Malmö stads miljöarbete och samtidigt ge våra medlemmar platser att ställa ut sina bisamhällen. Tillsammans ger vi naturen en ekosystemtjänst, säger Johan Israelsson, ordförande i Malmöortens biodlareförening.

Fakta

Bi är en stor pollinatör som ser till att våra fruktträd, bärbuskar och blommor, ökar i skörd och blomning. De bin som biodlarna sätter ut på fritidsförvaltningens anläggningar, är framavlade som ”snälla” individer, som gör att riskerna för svärmning och bistick är liten. Om ändå bina till exempel skulle svärma, finns handlingsplaner för detta och en riskbedömning är gjord.

Information om projektet kommer att gå ut till närliggande förskolor. Cirka 4-6 bikupor placeras ut på anläggningarna.

Visste du att bin behöver flyga en sträcka som motsvarar fyra varv runt jorden för att producera ett kilo honung? I en normalstor bikupa producerar bin cirka 25 kilo honung per säsong.