$left
$middle

Sveriges bästa arkitekturkommun

Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund har utsett Malmö till Årets arkitekturkommun 2019. De kommuner som lyckats bäst är de som kombinerat ett högt bostadsbyggande med goda villkor för att utveckla arkitekturen. Det visar en rapport som de båda organisationerna tagit fram.

– Det är fantastiskt roligt och glädjande att stadens arbete med stadsbyggandet, bostadsfrågan och arkitekturen uppmärksammas och uppskattas så mycket att Malmö blir Årets arkitekturkommun. Det inspirerar verkligen till att fortsätta arbetet och att bli ännu bättre, säger Ingemar Gråhamn, stadsarkitekt.

Utmärkelsen tillkännagavs på ett seminarium idag i Almedalen och bygger på en kombination av yrkeskårens syn på samarbetet och dialogen med kommunerna och det arbete som kommunerna faktiskt utfört.

Dels har Sveriges Arkitekters medlemmar fått svara på en enkät hur bra de upplever att kommunerna arbetar med arkitektur, dels har offentlig statistik, där kommunernas förmåga att planera byggande i relation till befolkningsutvecklingen, legat till grund för bedömningen.

Topp 3 av kommunerna i Sverige

De 3 högst placerade arkitekturkommunerna (sammanvägt indexvärde inom parentes):

  1. Malmö (77,9)
  2. Örebro (75,9)
  3. Borås (75,2)

Om Årets Arkitekturkommun

Årets Arkitekturkommun bygger dels på ett index utifrån enkätsvar från Sveriges arkitektkår där de bedömt dialogklimatet mellan kommunen och arkitekterna, hur arkitekturkompetensen i kommunen ser ut och hur de anser att kommunen arbetar med att utveckla arkitektoniska värden. Och dels på offentlig statistik där kommunerna bland annat värderas utifrån förmågan att planera byggande i relation till befolkningsutvecklingen, hur väl planerna realiseras och hur väl kommunerna lever upp till lagkrav vad gäller riktlinjer för markanvisningar, bostadsförsörjning samt översiktsplan.

 

Det är tredje året i rad som analysföretaget Evimetrix har tagit fram rapporten på uppdrag av Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund.