$left
$middle

Food2change får Malmö stads miljöpris

Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad går i år till en förening som genom samverkan räddar mat och bidrar till sociala insatser. Grattis till Food2change!

Food2change får 20 000 kronor för sina insatser för att göra Malmö mer hållbart.

Juryns motivering

"Årets pris tilldelas Food2change vars verksamhet och idé på ett utomordentligt sätt kombinerar ett viktigt miljöarbete med stora sociala insatser. På ett strukturerat och kvantifierbart sätt visar föreningen att goda samarbeten med dagligvaruhandeln kan rädda fullgod mat som annars hade gått förlorad. Svinnet minskar, miljön gynnas och maten används på ett bra sätt för att hjälpa dem som har det knappt i samhället. Föreningen gör det lätt för utomstående att vara med och bidra till den goda verksamheten och utgör ett fantastiskt exempel på god social entreprenörsanda."

Priset delades ut på Malmöfestivalen, lördagen den 10 augusti, av miljönämndens ordförande, Simon Chrisander.

Fakta

Malmö stad delar årligen ut två priser inom miljö och hållbarhet, ett inom näringslivet och ett inom föreningslivet.

 

Läs mer: www.malmo.se/miljopriset