$left
$middle

Kaninpest i Malmö

Kaninpest (Myxomatos) är utspridd i hela staden, inklusive Oxie och de kommunala skyddsjägarna är nu ute konstant för att decimera sjuka vildkaniner.

Vi har fått många anmälningar om kaninpest i våra parker. Det är svårt att jaga eftersom det ständigt rör sig mycket folk där, men skyddsjägarna kommer ändå att göra ett försök.

Decimeringen av sjuka kaniner koncentreras främst till skolgårdar, fritidshem och förskolor där det rör sig mycket barn. Skyddsjägarna åker normalt inte ut på enstaka kaniner då de ofta redan är döda eller har blivit taget av ett annat djur.

Myxomatos är inte farlig för varken människa eller hund utan ett naturligt sätt för naturen att hantera en alldeles för stor population.
Sjukdomsförloppet är extremt snabbt och inkubationstiden kort. Från det att vildkaninen blivit smittad tills den antingen är självdöd eller har fallit offer för predatorer är också kort.

Fakta kaninpest

Kaninpest är en virussjukdom med mycket hög dödlighet. Smittade kaniner insjuknar i allmänhet efter en till två veckor. Viruset sprids antingen genom direktkontakt eller via insekter eller fåglar.


Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt