$left
$middle

Nu pågår den årliga trygghetsmätningen

Under hösten pågår den årliga trygghetsmätningen som polisen och Malmö stad gör tillsammans. Totalt får 7 200 slumpvis utvalda Malmöbor mellan 16-85 år möjligheten att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.

- Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Därför är vi mycket angelägna om att så många som möjligt svarar, säger Mats Trulsson, som är ansvarig för trygghetsmätningarna hos Polismyndigheten.

För att få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning om sin boendemiljö ställs i enkäten ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete.

- Kommunens ansvar när det gäller att öka tryggheten består i första hand av förebyggande insatser i nära samarbete med polisen. Malmö stad och polisen har ett gott samarbete som vi har arbetat fram de senaste åren och som är en viktig förutsättning för att skapa en positiv förändring i Malmö, säger Per-Erik Ebbeståhl, ledningsstrateg för trygghets- och säkerhetsfrågor i Malmö stad.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

- Vi vill till exempel veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott eller inte under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

Mätningen genomförs i samtliga kommuner i polisregion Syd (Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län).

Läs mer