$left
$middle

Malmö Fairtrade City är ett föredöme internationellt

Malmö Fairtrade City är en del av Malmö stads utåtriktade arbete för hållbara livsstilar. Sedan starten har andelen rättvist handlade produkter ökat markant i kommunen och Malmö anses vara en förebild, både nationellt och internationellt.

Sedan 2006 har Malmö varit en Fairtrade City, efter ett beslut i Kommunstyrelsen. Det innebär bland annat att Malmö stad åtar sig att ständigt öka andelen rättvist handlade produkter i kommunens egna verksamheter. Syftet med arbetet är att bidra till hållbar utveckling och minska riskerna för att Malmö stads konsumtion bidrar till exploatering och kränkningar av mänskliga rättigheter. Ett arbete som sedan starten har gett resultat.

Tack vare en väl utförd upphandling samt informationskampanjer var 99 procent av kaffet som dricks i kommunens verksamheter etiskt och rättvist handlat 2018. När arbetet startade 2006 låg den siffran på 0,5 procent. Av allt te som köptes in 2018 var cirka 81 procent etiskt märkt, också en hög andel. För bananer är 36 procent etiskt märkt.

Malmös arbete som Fairtrade City ses också som ett föredöme såväl nationellt som internationellt:

  • 2018 var Malmö finalist i första upplagan av EU-kommissionens utmärkelse EU Cities for Fair and Ethical Trade Award. Tillsammans med vinnaren Ghent och de andra finalist-städerna ingår Malmö nu i ett internationellt nätverk med fokus på de etiska frågorna.
  • 2012 blev Malmö korad till Sveriges Fairtrade City-huvudstad
  • Malmö var till exempel värd för den internationella Fairtrade Towns Conference 2011

– Det är roligt att flera instanser inom EU uppmärksammar städernas viktiga roll när det gäller rättvis handel. Malmö blev finalist för sitt långvariga och väl uppföljda arbete med rättvis handel i upphandlingen och för vårt sammantaget stora engagemang. Detta har gett oss i styrgruppen extra energi att jobba för en vinst i EU Cities for Fair and Ethical trade 2020. Om det blir Malmö eller någon annan europeisk stad som vinner får vi se i Ghent i Belgien i oktober 2020”, säger Olov Källgarn, en av koordinatorerna för Malmö Fairtrade City.

Blir det inte mycket dyrare med rättvist handlade produkter?

Malmö stad måste enligt lag ställa hållbarhetskrav i upphandling. Malmö stad skulle alltså ställa samma krav även utan Fairtrade City-diplomeringen. Certifieringar som Fairtrade är ett kostnadseffektivt sätt att följa upp de kraven eftersom kommunen då inte behöver lägga extra resurser på att följa upp det. Dessutom är Fairtrade City i Malmö en befintlig och viktig plattform för stadens övergripande arbete med hållbar konsumtion och bidrar inte minst till det Globala målet 12 Hållbar konsumtion och produktion.

För att ge ett konkret exempel finns det idag i Malmö stads livsmedelsavtal många sorters kaffe, men det rättvist handlade kaffet är billigast.

Läs mer om:

Malmö Fairtrade City
Följ Malmö Fairtrade Citys utåtriktade arbete på Facebook