$left
$middle

Lär dig svenska på öppna förskolan

På de öppna förskolorna i Malmö finns en unik och trygg miljö för familjer med barn i ålder 0–6 år. Hit är alla föräldrar välkomna för att umgås med andra vuxna och barn i en pedagogisk miljö med roliga och stimulerande aktiviteter.

Språket öppnar dörrar

I höst utökas utbudet med språkcirklar på fler öppna förskolor. Då finns möjligheten att lära sig svenska på åtta av de nio öppna förskolorna.

– Språkträningen är välbesökt och vi vill ge fler föräldrar chansen att lära sig svenska under föräldraledigheten och samtidigt erbjuda en social samvaro tillsammans med andra föräldrar och barn, säger Christine Eskilsson som är biträdande förskolechef på Barnens Hus.

Det är viktigt att stärka familjers egenmakt och hälsa och skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande. Språket öppnar upp många dörrar och ger bättre möjlighet till delaktighet.

Selwa, Braem och Sadiya från Yalla Trappan

Selwa, Braem och Sadiya från Yalla Trappan

Yallas lotsar hjälper till rätta

– Samtidigt vill vi att fler nyanlända föräldrar ska kunna ta del av hela vårt utbud och stödet som finns på våra öppna förskolor och familjecentraler.

Här tar vi hjälp av Yalla lotsar från Yalla Trappan. De kommer att fungera som brobyggare och finnas till hands för att stödja och informera på flera olika språk. I nuläget har vi två lotsar som talar somaliska och arabiska och en tredje lots väntas ansluta inom kort, berättar Christine.

Läs mer om språkträning och aktiviteter på öppna förskolorna:
Öppna förskolor i Malmö

Vill du komma i kontakt med Yalla lotsarna hör av dig till:
Braem Sager, samordnare på Yalla Trappan
E-post: braem@yallatrappan.se

Förskoleförvaltningen har under 2019 - 2020 fått medel av Länsstyrelsen till samverkansprojektet Det tidiga livet, för att utveckla språk och integrationsinsatser på de öppna förskolorna. Det tidiga livet sker i samverkan med idéburna föreningar, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Region Skåne och andra aktörer i Malmö. Tack vare en bred samverkan med föreningar och organisationer ges bättre möjligheter att nå nyanlända familjer i Malmö.