$left
$middle

Så hanterar Malmö Kulturskola risken för coronaviruset

Malmö Kulturskolas undervisning sker i nuläget delvis i lokalerna på Mazettihuset och delvis på distans, beroende på varje enskild kurs förutsättningar.

Elever och lärare informeras kontinuerligt om vad som gäller för just deras kurser. All undervisning som sker på plats i lokalerna har anpassats för att ske på ett så smittsäkert sätt så möjligt.

Vi följer Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och är ständigt uppdaterade med aktuell information från Folkhälsomyndigeheten, Regeringen och Malmö stad.

Vissa lovaktiviteter sker på plats i våra lokaler. Under dessa aktiviteter följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undervisningen ska ske på ett smittsäkert sätt.

För att minska risken för smittspridning är det av största vikt att både elever och föräldrar följer rekommendationerna.


Vad ska jag tänka på när jag besöker Kulturskolans verksamhet?


  • Stanna hemma om du är sjuk och fortsätt vara hemma tills du har varit symptomfri i 48 timmar.
  • Barn som har familjemedlemmar med konstaterad smitta får inte delta i undervisning i Kulturskolans lokaler.

  • Föräldrar lämnar och hämtar barn utanför Kulturskolans lokaler.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder. Använd gärna handsprit.

  • Tänk på att hålla avstånd till andra personer.

  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.

  • Hosta och nys i armvecket, då hindrar du smitta från att spridas i din omgivning.


När kommer konserter och utställningar tillbaka?

Håll utkik på vår hemsida för aktuell information.

Läs mer om Malmö stads coronaarbete: www.malmo.se/corona

Förändringar kan komma att ske och vi uppdaterar denna information löpande.